Vă rugăm să ne sprijiniți cu articole pentru publicarea și apariția celui de-al doilea număr până la sfârșitul lunii februarie. Articolele vor fi trimise până cel târziu 28 februarie. Ca urmare a verificării tuturor articolelor din numărul 1/ianuarie 2017, vă anunțam că nu vor mai fi primite articole neinsoțite de bibliografie și nici cele copiate/plagiate de la alți colegi din țară. Revista C.C.D.Teleorman a luat ființă din dorința de a schimba imaginea școlii în comunitate, de a  valoriza bunele practici din învățământul teleormănean în domeniile: management, curriculum școlar, educație permanentă, proiecte școlare și extrașcolare și nu să încurajeze plagiatul. Nu se vor depăși 2 (două) pagini. Puteți trimite si imagini din activitățile desfășurate, care să susțină partea letrică.

“Caleidoscop didactic teleormănean” este o revistă națională de știință și educație adresată  personalului didactic și didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar teleormănean. Ea este realizată cu ajutorul personalului didactic și didactic auxiliar interesat de promovarea învăţământului de calitate. Articolele vor fi trimise pe adresa ccd_tr@yahoo.com sau vor fi aduse pe CD/DVD la biroul informatizare, persoană de contact dna Popa Mariana.
Redactarea lucrărilor  se va face în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 16 Bold), centrat; la două rânduri de titlu se începe scrierea textului (Times New Roman 12); la două rânduri de text se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 Bold), maxim 1 ½ pagină –  două pagini. Lucrările car enu respectă criteriile de tehnoredactare nu vor fi publicate. Revista are ISSN.

Numărul 35 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 34 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 33 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 32 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 31 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 30 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 29 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 28 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 27 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 26 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 25 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 24 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 23 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 22 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 21 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 20 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 19 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 18 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 17 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 16 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 15 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 14 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 13 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 12 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 11 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 10 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 9 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 8 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 7 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 6 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici

Numărul 5 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici.

Numărul 4 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici.

Numărul 3 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici.

Numărul 2 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click aici.

Numărul 1 al revistei ”Caleidoscop didactic Teleormănean” îl puteți descărca dând click pe coperta.

coperta nou