Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman, pentru anul școlar 2017-2018, a primit avizul favorabil  de la MEN prin DGÎP-Direcția Formare Coninuă, conform adresei nr. 38332/29.11.2017.   

 DESCARCĂ OFERTA 2017-2018

  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE]

         Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2017-2018, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat

Precizări:

Conform Notei Nr.38332/29.11.2017 a M.E.N.,  CCD Teleorman va desfăşura cursuri din oferta de formare avizată pentru anul şcolar 2017-2018.

De asemenea, vă informăm  că mai sunt locuri la următoarele cursuri:
1. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri naţionale (extindere de la CCD Argeş), acreditat prin OMENCŞ Nr. 5990/16.12.2015, categoria 1, 121 ore, 30 credite profesionale transferabile.
2. Management educaţional –  acreditat prin Ordinul MENCŞ Nr. 5990/16.12.2015 – cu durata de  90 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile.

3. Strategii inovative de predare a disciplinei opționale Dezbateri, oratorie și retorică – acreditat Ordin MEN nr. 3633/12.04.2016 – cu durata de 40 de ore și 10 credite profesionale transferabile.

4. Leadership și management în organizațiile școlare – acreditat Ordin MEN nr. 4586/09.08.2017 – cu durata de 120 de ore și 30 credite profesionale transferabile.

5. Leadership și management educațional – acreditat Ordin MEN nr. 4586/09.08.2017 – cu durata de 95 de ore și 24 de credite profesionale transferabile.

Înscrierile se vor face la secretariatul CCD Teleorman.
Absolvirea cursului se certifică prin emiterea unui certificat de formare continuă a personalului didactic.

Perioada de inscriere:  

până la avizarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2017-2018

  _________________________________________________________________________________________

ANUNŢ NOU:
În atenția formatorilor (an școlar 2016-2017)

ANUNŢ:
Program de formare  Universitatea „Valahia” din Târgoviște

ANUNŢ:
În atenția formatorilor

ANUNŢ:

În atenția cadrelor didactice

ANUNȚ:

Important!!