Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman pentru anul școlar 2015-2016

[DESCARCĂ OFERTA]

[DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE]

         Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2015-2016, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat

Perioada de inscriere:  

04 ianuarie 2016 – 25 ianuarie 2016, între orele 10:00 – 15:00

  _________________________________________________________________________________________

ANUNŢ:
În atenția formatorilor (an școlar 2015-2016)

ANUNŢ:
Program de formare  Universitatea „Valahia” din Târgoviște

ANUNŢ:
În atenția formatorilor