Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman, pentru anul școlar 2016-2017, a primit avizul favorabil nr.4676/21.11.2016 de la MENCȘ prin DGÎP-Direcția Formare Coninuă .                                                                            DESCARCĂ OFERTA 2016-2017

  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE]

         Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2015-2016, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat

Precizări:

Conform Notei Nr. 42299/19.09.2016 a M.E.N.C.Ş., până la avizarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2016-2017, CCD Teleorman va desfăşura cursuri din oferta de formare avizată pentru anul şcolar 2015-2016.

De asemenea, vă informăm  că mai sunt locuri la următoarele cursuri:
1. Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri naţionale (extindere de la CCD Argeş), acreditat prin OMENCŞ Nr. 5990/16.12.2015, categoria 1, 121 ore, 30 credite profesionale transferabile.
2. Management educaţional –  acreditat prin Ordinul MENCŞ Nr. 5990/16.12.2015 – cu durata de  90 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile.

Înscrierile se vor face la secretariatul CCD Teleorman.
Absolvirea cursului se certifică prin emiterea unui certificat de formare continuă a personalului didactic.

Perioada de inscriere:  

până la avizarea ofertei de formare pentru anul şcolar 2016-2017

  _________________________________________________________________________________________

ANUNŢ NOU:
În atenția formatorilor (an școlar 2016-2017)

ANUNŢ:
Program de formare  Universitatea „Valahia” din Târgoviște

ANUNŢ:
În atenția formatorilor

ANUNŢ:

În atenția cadrelor didactice

ANUNȚ:

Important!!