LEVEL UP, NEW ERASMUS PROJECT

Carte realizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA2- Educație școlară „LEVEL UP! DESIGNING GAME BASED PRACTICES FOR MIGRANT CHILDREN INCLUSION–” Număr de referință: 2018-1-ES01-KA201-050626.

Autori Bățăuș Simona Gabriela și Ciofalcă Mihaela Cristina, Alexandria, 2021.

Descarcă cartea

Diseminare-Level-Up-24.05.2019.pdf

Diseminare-Level-Up-22.05.2019.pdf

Diseminare-Level-Up-22.05.2019.pdf

Diseminare-Level-Up-22.05.2019_3.pdf

Diseminare-Level-Up-20.05.2019 -lista de prezenta.pdf

Debut de proiect Erasmus+, Altea, Spania, 25-27.03.2019 in cadrul proiectului LEVEL – UP, proiect in care C.C.D TELEORMAN este partener.
Institutia este reprezentata la prima intalnire de proiect de doamnele formator SIMONA GABRIELA BATAUS si FANICA LUCA.

Detalii despre activitățile proiectului gasiti si pe pagina de facebook:

https://www.facebook.com/Levelup.euproject

Prezentarea Casei Corpului Didactic Teleorman

Parteneriate strategice în domeniul educației școlare
Lider de proiect : Municipalitatea Altea


Partenerii de proiect:
Associazione 2050 🇮🇹
DRPDNM Novo Mesto 🇸🇮
DPIP Daugavpils 🇱🇻
SSW Collegium Balticum 🇵🇱
JWPS Budapest 🇭🇺
Casa Corpului Didactic Teleorman 🇷🇴

Proiectul „LEVEL UP” se adresează elevilor migranți și are drept scop promovarea incluziunii și respectului în interiorul școlilor prin introducerea sistemelor de gamificare în educație. În mod obișnuit cunoscut sub numele de gamificare, această abordare de adăugare a elementelor jocului, cum ar fi povestirea, rezolvarea problemelor, reguli,
colaborarea, competiția, sistemele de recompensare, feedback-ul și învățarea prin încercări și erori în situații nongame promovează implicarea, participarea și munca în echipă în cadrul școlilor.
Proiectul se bazează pe o colaborare transnațională între universități, autorități locale și școli la nivel european. Atitudinea transnațională a proiectului ar permite participanților să se cunoască o varietate largă de opinii care provin din diferite situații naționale. Aceasta va garanta elaborarea de practici inovatoare bazate pe joc, pentru a oferi școlilor europene instrumente pentru a face față barierelor culturale, xenofobiei și izolarii. Prin urmare, proiectul va implica un proiect pilot care include toți partenerii din cadrul proiectului, unde gameificarea va fi testată în școli. Prin urmare, proiectul va avea un si o dimensiune locala.
Ideea principală este găsirea unor soluții comune pentru tema europeană a elevilor migranți, astfel încât să se facă acest lucru să fie posibilă modelarea unor metode de predare mai bune și a unor practici adaptabile pentru diferitele sisteme școlare europene. Pentru a face acest lucru, rezultatele proiectului vor fi elaborate și rezumate într-un MOOC interactiv
cu elemente pop-up traduse în limba engleză și în toate limbile partenerilor proiectului.


Obiectivele proiectului
Pe scurt, proiectul are următoarele obiective principale:

  • îmbunătățirea modului în care cadrele didactice și școlile promovează integrarea culturală a elevilor;
  • compararea situațiilor din diferite țări europene;
  • să promoveze o educație mai sociabilă și mai incluzivă;
  • să contribuie la inhibarea comportamentelor discriminatorii;
  • îmbunătățirea societății în cadrul sistemelor școlare europene;
  • promovarea metodelor de predare interdisciplinară și multiculturală în domeniul învățământului primar;
  • Să colecteze cele mai bune practici bazate pe joc în domeniul integrării și toleranței în cadrul școlii mediu inconjurator;
  • să împărtășească rezultatele proiectului pilot, testarea gamificării în școli la nivel european;
  • Să furnizeze informații utile pentru introducerea jocului în cadrul curriculei școlare naționale să încurajeze integrarea elevilor.

Proiectul se va baza pe:
N.1 analiză academică (producție intelectuală)
O analiză academică va fi efectuată de cadrele universitare ale colegiului Balticum. Va dura 4-5 luni. Analiza vizează aprofundarea subiectelor legate de gamificare în educație. În prima perioadă, cadrele universitare vor aduna cele mai bune practici europene pe tema gamificării din proiectele anterioare introduse în baza de date a programului Erasmus + și din alte baze de date naționale și regionale.
Proiectul se va baza pe:
N.1 analiză academică (producție intelectuală)
O analiză academică va fi efectuată de cadrele universitare ale colegiului Balticum. Va dura 4-5 luni. Analiza vizează aprofundarea subiectelor legate de gamificare în educație. În prima perioadă, cadrele universitare vor aduna cele mai bune practici europene pe tema gamificării din proiectele anterioare introduse în baza de date a programului Erasmus + și din alte baze de date naționale și regionale.
Toate aceste activități inovatoare de joc vor fi colectate, explicând fundalul lor teoretic, mecanismele și dinamica colectivă și efectele din cadrul clasei școlare.
N.2 evenimente de formare pe termen scurt (activități de învățare)
Specialiștii implicați în proiect vor organiza două evenimente de formare pe termen scurt pentru profesorii implicați în proiectul pilot. Ideea principală a evenimentelor de formare este de a transfera cunoștințele referitoare la activitățile jocului și la gamificarea în general către profesorii școlilor partenere.

Primul curs de formare pe termen scurt va fi organizat în ITALIA. Se va concentra asupra proiectelor anterioare și asupra rezultatelor obținute în domeniul formării în educație.

Al doilea eveniment de instruire va fi organizat în POLONIA. În această a doua întâlnire, profesorii implicați în proiect vor avea o imagine profundă asupra rezultatelor academice și vor fi predate despre cele mai bune activități bazate pe joc, create de cadrele universitare care vor organiza antrenamentul.
Proiectul pilot N.1 (producție intelectuală)
Proiectul pilot va testa activitățile de joc în domeniul educației. Acesta va dura 4-5 luni și va fi organizat în anumite clase ale diferitelor teritorii țintă. Profesorii vor implementa activitățile bazate pe joc învățate în analiză și în evenimentele de instruire. Proiectul pilot va fi monitorizat de cadrele universitare care vor aduna feedback-uri și date de la elevii implicați prin interviuri, sondaje sau pur și simplu prin observare. Rezultatele și concluziile proiectului pilot vor fi utilizate pentru elaborarea MOOC care va fi ultima ieșire intelectuală.
N.1 Interactive MOOC cu elemente pop-up (ieșire intelectuală)
Cele mai bune practici bazate pe joc din analiza academică și cele mai reușite activități implementate în proiectul pilot, împreună cu o scurtă experiență teoretică, vor fi inserate într-un MOOC pentru a implica cât mai multe părți interesate. Aspectul inovator al acestui MOOC este inserarea elementelor pop-up și infographics pentru a avea un aspect mai atrăgător și mai convingător pentru utilizatori. Acesta va fi interactiv și împărțit în diferite căi tematice, în care utilizatorii pot alege
practic unde să mergeți (întoarceți-vă, săriți câteva etape, schimbați calea etc.).
N.1 Conferința internațională (eveniment multiplicator)
O conferință internațională va fi organizată cu scopul de a obține un impact mai mare al produselor intelectuale. Va avea loc în Altea (Spania), unde vor fi anunțate rezultatele proiectului.
Vor fi invitate o mare varietate de părți interesate: autorități locale și naționale, cadre universitare, asociații implicate în educație, familii, școli și profesori / educatori. Având în vedere internaționale dimensiunea evenimentului, conferința internațională va fi în limba engleză.
Durată
Proiectul va fi prezentat pe 25 martie sub apelul Erasmus Plus. Proiectul va dura 24 de luni, din noiembrie 2018 până în aprilie 2020.