____________________________________________________________

LISTĂ NOMINALĂ CU PERSONALUL ANGAJAT LA CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

1. Personal de conducere:
prof. Marinela IANA – director

2. Personal didactic de predare:
Profesori metodişti:
Nicoleta CRĂIȚĂ
Ștefan IANCU
Ionuț BOLOG

3. Personal didactic-auxiliar:
Mariana POPA – informatician
Ec. Adina CONSTANTIN: administrator-financiar
Loredana Georgiana COMAN: secretar

Programul de audienţe

Audienţele se desfăşoară în ziua de joi, între orele: 10-12

Program de lucru
Luni-joi: 8-16,30
Vineri: 8-14
Relații cu publicul: zilnic: 10-14, 14-16

PROGRAM ELIBERARE DOCUMENTE ( adeverinţe / diplome / atestate / certificate )

Marți: 10-14
Joi: 10-12
---------------------

NOTA: documentele se vor elibera numai persoanelor titulare.

____________________________________________________________