_________________________________________________________________________________________

CERCURI PEDAGOGICE 2023-2024, Modulele I și II

Programul cercurilor pedagogice 2023-2024, Modulele I și II

ERATĂ: În tabelul privind Cercurile pedagogice pentru învățământul special se face următoarea modificare: La poziția 1 data de 08.12.2023 se înlocuiește cu 07.12.2023

Descarcă

_______________________________________________

CERCURI PEDAGOGICE  aprilie 2023

Programul cercurilor pedagogice – aprilie 2023

Descarcă

Erata: Cercul pedagogic al consilierilor educativi pe zona Alexandria se va desfășura pe data de 04,05,2023 în aceeași locație

_______________________________________________

CERCURI PEDAGOGICE  decembrie 2022

Programul cercurilor pedagogice – decembrie 2022

Descarcă

_______________________________________________

CERCURI PEDAGOGICE SEM. II – an școlar 2021-2022

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2021-2022, Sem II

Descarcă

_______________________________________________

Programe de formare avizate ME, an școlar 2022-2023

Descarcă

_______________________________________________

Programe de formare avizate ME, an școlar 2021-2022

    Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2020-2021, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat