CCD Teleorman își suspendă activitățile cu publicul 

Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Teleorman, pentru anul școlar 2021-2022, a primit avizul favorabil  de la ME conform adresei nr. 33929/18.11..2021.

Programe de formare avizate ME, an școlar 2021-2022

    Pentru cursurile de formare se vor anexa formularului de inscriere urmatoarele acte (autentificate de directorul unitatii de invatamant):

1) Copie diplomă de studii/licență

2) Copie CI/BI

3) Copie certificat de naștere

4) Copie certificat de căsătorie

5) Copie certificate grade didactice (toate gradele didactice)

6) Adeverinţă de la unitatea de învăţământ din care să rezulte încadrarea/funcţia ocupată în anul şcolar 2020-2021, respectiv încadrarea în grupul-ţintă vizat

_________________________________________________________________________________________

CERCURI PEDAGOGICE SEM. I – 2021-2022

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2021/2022, Sem I
Descarcă (actualizat 3 dec 2021)