Misiune

 

   Misiunea Casei Corpului Didactic a judeţului Teleorman este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţ, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.