Navigare

Etapele Concursului național de creativitate didactică în domeniul materialelor educaționale pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar, Editia a XII-a la nivelul județului Teleorman

Descarcă anunțul

„Concurs național de creativitate didactică în domeniul materialelor educaționale pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar”, Ediția a XII-a

Descarcă Regulament concurs creativitate didactică 2023 – 2024
Descarcă Fișă înscriere

Ridicare atestate în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED Cod SMIS 2014+:118327

Descarcă anunțul

Având în vedere asigurarea cadrului necesar dezvoltării profesionale şi personale a personalului din învăţământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Teleorman lansează în perioada 29.08.2023 -12.09.2023 Apel de selecție privind propunerea de programe de formare continuă, ce vor fi incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman, avizată de Ministerul Educației, în anul școlar 2023-2024.

Activităţile de formare continuă, propuse de Casa Corpului Didactic Teleorman în anul şcolar 2023–2024, au drept scop promovarea unui învăţământ de calitate, sprijinind personalulul din învăţământul preuniversitar în demersul profesional.

Casa Corpului Didactic Teleorman este recunoscută ca fiind autentic ofertant de formare continuă, fapt ce derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi a activităţilor de formare continuă, asigurănd accesul la surse de informare diverse, schimburi de bune practici, dezvoltarea personalităţii în domeniul profesional.

Descarcă ANEXE (arhiva zip)
Descarcă procedura

Casa Corpului Didactic Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, Episcopia Alexandriei si Teleormanului si Centrul Judetean de Conservare si Promovare a Culturii Teleorman, organizeaza Festivalul-Concurs Judetean de muzica bisericeasca,,Te Deum Laudamus”, editia a XXI-a, in data de 27.04.2023 la Centrul Multifunctional Alexandria, ora 10.00.

Festivalul‐Concurs „Te Deum Laudamus” se desfăşoară cu public şi are ca obiectiv cunoaşterea învăţăturii creştine de către elevi prin intermediul culturii muzicale religioase. Festivalul‐Concurs se desfăşoară pe următoarele secţiuni:
a. Secţiunea I – Şcoli primare
‐ Şcoli de cultură generala ‐ clase din învăţământul primar;
‐ Şcoli de muzică (clase cu program integrat de muzică) ‐ clase din învăţământul primar.
b. Secţiunea II – Şcoli gimnaziale
‐ Şcoli de cultură generală ‐ clase din învăţământul gimnazial;
‐ Şcoli de muzică (clase cu program integrat de muzică) ‐ clase din învăţământul gimnazial.
c. Secţiunea III – Licee şi colegii
‐ Filiera teoretică şi tehnologică;
‐ Filiera vocaţională (teologic şi pedagogic).

Perioada de inscriere 28.03.2023-21.04.2023
Înscrierea participanţilor se realizează prin completarea şi trimiterea fişei de înscriere anexată la acest Regulament până la data de 21.04.2023, la Casa Corpului Didactic Teleorman la adresa de email:ionut.bolog@ccdtr.ro

Persoană de contact: prof. metodist Ionut Bolog-tel:0768685160

Descarcă Regulamentul
Descarcă Fișa de înscriere

Vă atașăm Adresa Ministerului Educației Nr. 517/DGMRURS/10.03.2023, privind Completarea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar.

Descarcă adresa

Casa Corpului Didactic Teleorman în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Episcopia Alexandriei și Teleormanului și Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Teleorman, organizează Proiectul educațional regional ,, Lăsați copiii să vină la Mine” cu cele 3 secțiuni:

– Secțiunea 1. Simpozion regional pentru cadre didactice( lucrări, articole cu tema ,,Învierea Domnului-Sărbătoarea luminii”.
– Secțiunile 2-3. Concurs regional pentru elevi( se vor trimite lucrări artistice, literare cu tema Sărbătorilor de Sfintele Paște.

Formular de înscriere pentru Simpozionul regional ,,Învierea Domnului-Sărbătoarea luminii”:

https://forms.gle/DkMxCvuBELkvL9VX8

  • Perioada de înscriere a elevilor cu lucrări: 13.03.2023-30.03.2023
  • Perioada de înscriere și transmitere a articolelor pentru Simpozion: 13.03.2023 – 30.03.2023
  • Înscrierea participanţilor la Simpozionul regional (dedicat cadrelor didactice) se va face prin e-mail la adresa: ionut.bolog@ccdtr.ro, până la data de 30.03.2023.

Lucrările pentru secțiunile 2 și 3 pot fi depuse la sediul instituției: Casa Corpului Didactic Teleorman, Alexandria, strada Carpați, nr.15, cu menţiunea Pentru proiectul educativ ,,Lăsați copiii să vină la Mine”!

Obligatoriu: Acordul de parteneriat, semnat și ștampilat!

Coordonatori:
Prof. Ramona VÎJĂ
Prof. Ionuț BOLOG

În urma acreditării Erasmus+ pentru perioada 2022-2027, Casa Corpului Didactic Teleorman organizează selecție pentru MEMBRII CONSORȚIU PROIECT ERASMUS+ 2022-1-RO01-K120-SCH-000106631.

Descarcă apel selecție

Erata: Obiectivele ERASMUS stabilite pentru anul I vizeaza obiectivele 1, 2, 5


REZULTATELE FINALE în urma selecției pentru membrii consorțiu în cadrul proiectului ERASMUS+ 2022-1-RO01-K120-SCH-000106631

Descarcă rezultat

Casa Corpului Didactic organizeaza Simpozionul național „Tradiții și obiceiuri de Crăciun în context european” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Episcopia Alexandriei și Teleormanului și Centrul Judetean pentru Conservare și Promovare a Culturii Teleorman în data de 21.12.2022 ora 10.00 la Centrul Multifuncțional al tinerilor Alexandria.

Descarcă invitația

Descarcă Fișa de înscriere


Înscrierea cu participare directă se face prin completarea formularului:
https://forms.gle/euLx3WFp6jMpynzW7

Înscrierea pentru participarea cu un moment artistic în cadrul Simpozionului Național se face prin completarea formularului: https://forms.gle/sgwWcFDYyT1urwav9

REZULTATUL FINAL în cadrul Anunțului de selecție Nr.2537 / 04.11.2022 pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar (0,5 normă).

Descarcă rezultat