INNOMATH

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera in proiectul Erasmus, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe. Instituția coordonatoare este VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN din Germania, alaturi de partenerii: HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, Immanuel-Kant-Gymnasium, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, The Heritage Private School, UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kypriaki Mathimatiki Etaireia.
Așa cum spunea odinioară faimosul matematician, astronom și fizician Carl Friedrich Gauss,
„Matematica ca subiect, este considerată a fi regina științelor”. Aceasta nu a însemnat să restrângă celelalte materii științifice, ci doar să clarifice faptul că, în timp ce restul materiilor științei (fizică, chimie și biologie) sunt științele naturale, matematica include o abilitate abstractă, ceea ce o face o artă de la sine.
Omenirea, are nevoie de viitorii matematicieni înzestrați. Trebuie să sprijinim astfel de studenți, deoarece fiecare cadou are dreptul să fie vizibil și să nu fie suprimat. Talentul care nu a fost dezvoltat, este ca și cum nu a existat niciodată. Programele școlare actuale, numărul mare de elevi din fiecare clasă, timpul limitat pentru ca un profesor să acopere materialul necesar, nu oferă posibilitatea elevilor supradotați de a-și dezvolta talentul. Educația trebuie să fie primită de toată lumea, în funcție de nivelul matematicii și nu în funcție de vârstă. În acest fel, educația primită de acești studenți ar fi mai echitabilă și mai egală.
În plus, datorită curriculei de matematică prestabilite în școli, interesul și sentimentele elevilor supradotați nu sunt luate în considerare atunci când planifică materialul de acoperit. Acești studenți tind să pună constant întrebări la clasă și au o natură curioasă în ceea ce privește conceptele matematice. Cu toate acestea, într-o clasă cu studenți cu abilități mixte, profesorii nu au avut timpul să răspundă la astfel de întrebări, nepermițând astfel acestor elevi supradotați să crească și să se dezvolte în întregul potențial în subiectul care îi interesează, rămânând necontestat și uneori nemotivat. În alte cazuri, cadrele didactice nu sunt echipate pentru a oferi servicii superioare acestor studenți, astfel, există riscul mare ca elevii supradotați să fie lăsați nedescoperiți. Mai mult, elevii supradotați tind să fie timizi în clasă și să nu poată lucra în grupuri, ceea ce face ca situația din clasă să fie neplăcută pentru ei. Prin urmare, studenții înzestrați în matematică trebuie să fie susținuți și să fie beneficiari de asistență eficientă.
In aceasta perioada s-a lucrat la primul produs intelectual
Intellectual Output 1: Report on Good Practices and Methods used to support gifted/talented pupils in schools, divizat in mai multe capitole in care au fost propuse probleme pentru elevii supradotati de dna prof. Valentina GHERGHICEANU, din partea CCD TR, am realizat un glossar de termeni pentru definirea conceptului de elevi inzestrati la matematica, am identificat bunele practici din Europa in acest domeniu, de prof. Eliza SOTIRESCU.

In perioada 11-12.02.2020 Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda celei de-a doua intalniri transnationale din cadrul proiectului INNOMATH – Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe, contract numar: 2020-1-DE03-KA201- 059604. Intalnirea s-a desfasurat la Bucuresti la Centrul de Antreprenoriat si afaceri al Universitatii Spiru Haret.
Au participat reprezentanti ai partenerilor de proiect:
P0. Volkshochschule Schrobenhausen e.V., Germany (Jana Gerstmair, Stefan Wuest)
P1. Humboldt University, Berlin, Germany (Jurg Kramer,
Luise Fehlinger)
P2. Immanuel-Kant-Gymnasium Germany (Oliver Kaufmann,
Rosa Schritt)
P3. Casa Corpului Didactic Teleorman, Romania (Bataus Simona Gabriela, Gherghiceanu Valentina)
P4. The Heritage Private School, Cyprus (Antonis Philippou)
P5. Université Lyon 1 Claude Bernard, France (Christian Mercat, Patrick Berger)
P6. Pedagogical University of Krakow, Poland (Daniel Wojcik,
Ireneusz Krech, )
P7 Cyprus Mathematical Society, Cyprus (Gregoris Makrides, Andreas Skotinos)
Agenda de lucru s-a axat pe progresul realizat la conceperea produselor intelectuale O1 si O2.
Pe parcursul celor doua zile de lucru s-au discutat aspecte legate de management și raportare, probleme de asigurare a calității, indicatori și monitorizare prima măsură după 6 luni, activități de diseminare, dovezi, conținutul site-ului web, activități și instrumente de promovare (buletine informative etc.), Google Drive, evenimente viitoare – EUROMATH 2020
si Planificarea celei de-a treai intalniri și C1.

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera intru-un nou proiect Erasmus, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe. Instituția coordonatoare este VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN din Germania, alaturi de partenerii: HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, Immanuel-Kant-Gymnasium, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, The Heritage Private School, UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kypriaki Mathimatiki Etaireia.
Prima intalnire de proiect are loc in Germania, la Schrobenhausen, in perioada 01.10.2019 -03.10.2019. Casa Corpului Didactic Teleorman este reprezentata de doamnele profesoare Simona Gabriela BATAUS și Valentina GHERGHICEANU.
Așa cum spunea odinioară faimosul matematician, astronom și fizician Carl Friedrich Gauss,
„Matematica ca subiect, este considerată a fi regina științelor”. Aceasta nu a însemnat să restrângă celelalte materii științifice, ci doar să clarifice faptul că, în timp ce restul materiilor științei (fizică, chimie și biologie) sunt științele naturale, matematica include o abilitate abstractă, ceea ce o face o artă de la sine.
Omenirea, are nevoie de viitorii matematicieni înzestrați. Trebuie să sprijinim astfel de studenți, deoarece fiecare cadou are dreptul să fie vizibil și să nu fie suprimat. Talentul care nu a fost dezvoltat, este ca și cum nu a existat niciodată. Programele școlare actuale, numărul mare de elevi din fiecare clasă, timpul limitat pentru ca un profesor să acopere materialul necesar, nu oferă posibilitatea elevilor supradotați de a-și dezvolta talentul. Educația trebuie să fie primită de toată lumea, în funcție de nivelul matematicii și nu în funcție de vârstă. În acest fel, educația primită de acești studenți ar fi mai echitabilă și mai egală.
În plus, datorită curriculei de matematică prestabilite în școli, interesul și sentimentele elevilor supradotați nu sunt luate în considerare atunci când planifică materialul de acoperit. Acești studenți tind să pună constant întrebări la clasă și au o natură curioasă în ceea ce privește conceptele matematice. Cu toate acestea, într-o clasă cu studenți cu abilități mixte, profesorii nu au avut timpul să răspundă la astfel de întrebări, nepermițând astfel acestor elevi supradotați să crească și să se dezvolte în întregul potențial în subiectul care îi interesează, rămânând necontestat și uneori nemotivat. În alte cazuri, cadrele didactice nu sunt echipate pentru a oferi servicii superioare acestor studenți, astfel, există riscul mare ca elevii supradotați să fie lăsați nedescoperiți. Mai mult, elevii supradotați tind să fie timizi în clasă și să nu poată lucra în grupuri, ceea ce face ca situația din clasă să fie neplăcută pentru ei. Prin urmare, studenții înzestrați în matematică trebuie să fie susținuți și să fie beneficiari de asistență eficientă.
In cadrul proiectului vor rezulta produsele intelectuale:
Intellectual Output 1: Report on Good Practices and Methods used to support gifted/talented pupils in schools
Intellectual Output 2: Mathematics meets Industry in School – Knowledge to Innovation through Practice: Guidelines
Intellectual Output 3: Electronic Guidebook of Methods and Tools for teacher facilitators
Intellectual Output4: COURSE: Gifted Students Identification, Support and practical skills development, driven by transferring knowledge to innovation for attacking industrial problem .

Proiectul INNOMATH promovează cooperarea europeană pentru școli în domeniul competențelor prin sprijinirea cheii competență pentru matematică. În plus, Europa caută studenți talentați și acest lucru este evident din studiul următor al Uniunii Europene: Un scenariu al metodei Delphi al unui studiu al Parlamentului în 2015 oferă mesaje despre evoluțiile viitoare dorite în Europa.

„Există o schimbare de la recrutarea studenților internaționali pentru câștig economic pe termen scurt până la recrutarea de talentați studenți și savanți internaționali, în special în domeniile STEM, pentru a satisface nevoile din mediul academic și ndustria, participarea insuficientă a studenților la nivel local în aceste domenii și cererile crescute ale Economiei bazată pe cunoaștere”. Referință: DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU POLITICILE INTERNE.

Obiectivele cadrului strategic pentru cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020), include reperele:

 • îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
 • îmbunătățirea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație ar trebui asigurată funcționarea triunghiului cunoașterii (educație-cercetare-inovare).

Parteneriate între întreprinderi și instituții de învățământ, precum și învățare mai largă trebuie promovate comunitățile cu societatea civilă și alte părți interesate.

Rezultatele INNOMATH vor contribui la aceste obiective și la școala următoare priorități educaționale descrise în Ghidul programului ERASMUS +:

 • Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea diversității în clasă;
 • Sprijinirea cadrelor didactice în adoptarea unor practici de colaborare și inovatoare,
 • Sprijinirea școlilor pentru a face față dezavantajului și pentru a oferi educație de calitate, permițând succes tuturor studenți, de la cel mai bun până la cel mai înalt final al spectrului academic. Pentru a avea rezultate care contribuie la toate cele de mai sus la nivel european, trebuie să implicăm parteneri și asociați parteneri din diferite țări europene pentru a produce instrumente care pot fi utilizate cu ușurință la nivel european .

PARTENERII PROIECTULUI:

 • P0. Volkshochschule Schrobenhausen e.V., Germany
 • P1. Humboldt University, Berlin, Germany
 • P2. Immanuel-Kant-Gymnasium Germany (
 • P3. Casa Corpului Didactic Teleorman, Romania
 • P4. The Heritage Private School, Cyprus
 • P5. Université Lyon 1 Claude Bernard, France
 • P6. Pedagogical University of Krakow, Poland
 • P7 Cyprus Mathematical Society, Cyprus

Pagină în construcție