Strategies for Digitizing Adult Education-Proiect Erasmus+

https://www.digitaladulteducation.eu/

Diseminare-Strategies-for-digitizing-adult-education-24.05.2019.pdf

Diseminare-Strategies-for-digitizing-adult-education-22.05.2019_1-2.pdf

Diseminare-Strategies-for-digitizing-adult-education.pdf

Diseminare-Strategies-for-digitizing-adult-education.pdf

Diseminare-Strategies-for-digitizing-adult-education-20.05.2019.pdf

Casa Corpului Didactic Teleorman a pilotat in aceasta saptamana cursul de formare ”INSTRUIRE IN DOMENIUL TIC”, curs dezvoltat în cadrul proiectului ”STRATEGIES TO DIGITALIZE ADULT EDUCATION” , finanțat prin programul ERASMUS+, contract nr. 2017-1-ES01-KA204-037991 în perioada 2017-2019. Cursul se inscrie in „Strategia de digitalizare în educația adulților” elaborată la nivelul organizației în vederea îmbunatațirii competențelor digitale pentru personalul institutiei si pentruprofesorii/formatorii cu statut de colaboratori in activitățile de formare.
Cursul e format din 5 sesiuni de formare cu un nr. maxim de 4 lecții pe sesiune și are următorul conținut: Lecția 1: Navigarea prin Google Drive, Lecția 2: Întreținerea documentelor cu Google Docs, Lecția 3: Lucrul cu o foaie de calcul, Lecția 4: Lucrul cu diapozitivele, Sesiunea 2: Crearea conținutului educațional Lecția 1: Crearea de lecții interactive cu Edpuzzle, Lecția 2: Înregistrarea propriilor lecții cu Screencast-O-Matic, Lecția 3: Publicarea conținutului nostru pe YouTube, Lecția 4: Crearea de lecții interactive cu Udutu, Sesiunea 3: E-learning: Lecția 1: Înțelegerea diferitelor tipuri de învățare, Lecția 2: Cum se schimbă de la abordarea tradițională?, Lecția 3: Ce opțiuni am?(Google Classroom, Edmodo și Canvas, Moodle etc)
Sesiunea 4: Găsirea OER, îmbunătățirea căutărilor, Lecția 1: Resurse de clasă, Lecția 2: Reglarea fină a căutărilor Google, 
Sesiunea 5 – Dreptul de autor și proprietatea intelectuală, Lecția 1: Drept de autor: Ce este și ce implică aceasta?, Lecția 2: Licențierea și condițiile de utilizare, Platforma MOODLE

C.C.D Teleorman a fost reprezentat la cursul de formare de la Lodz, Polonia, in perioada 20-25 ianuarie, de formatorii Fănica LUCA și Doina DRĂGOI.

Casa Corpului Didactic Teleorman a gazduit în perioada 25 – 26.10.2018 întâlnirea transnațională din cadrul proiectului Erasmus ”STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR”, proiect care a  debutat la data de 01.09.2017 şi se va finaliza la data de 31.08.2019, având o finanțare de 21.005 Euro.

Priorităţile proiectului sunt:

  • Educaţia deschisă şi inovatoare în era digitală;
  • Extinderea competenţelor profesorilor în educaţia adulţilor;
  • Întărirea profilului profesiilor didactice în educaţia pentru adulţi;
  • Dezvoltarea unei metodologii inovative care permite învăţarea competenţelor transversale în domeniul informatiei;

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;

La întâlnire au participat câte 2 (doi) reprezentanți de la fiecare instituție parteneră. Agenda de lucru s-a axat pe realizarea raportului intermiar pentru primul an de proiect, prezentarea bunelor practici din fiecare instituție în ceea ce privește formarea profesorilor în domeniul digital, structura și conținuturile cursului de formare ce se elaborează la nivel european și pe care fiecare instituțiile partenere îl vor pilota în oferta de formare, au fost stabilite datele întâlnirilor viitoare, probleme de management de proiect si ghidul de evaluare al activităților proiectului.

La nivelul proiectului se vor realiza două produse intelectuale care au următoarea structură:

În cadrul IO1, se va urmări:

Definirea  strategiilor digitale necesare formării adulţilor;

Definirea piloţilor  locali;

Identificarea şi susţinerea celor mai bune practici;

Evaluarea formării;

În cadrul IO2 se va urmări:

Identificarea domeniilor de interes;

Structura şi caracteristicile comunităţii;

Implementarea în comunitate;

Promovarea proiectului;

Pe toată perioada întâlnirii, s-au discutat calendarul şi detaliile proiectului.Discuţiile s-au axat pe latura administrativă şi cea financiară a proiectului. S-au stabilit strategii de derulare pentru celelalte întâlniri. S-au prezentat planurile de diseminare și de monitorizare și s-a obținut feedback de la parteneri. S-a stabilit versiunea finala a chestioanrelor ce vor fi aplicate în fiecare centru pe baza cărora se va realiza analiza nevoilor de formare.

 

Coordonator de proiect,

Director C.C.D. Teleorman,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

 

Participan’i la mobilitate: Eliza SOTIRESCU, coordonator de proiect si Simona BĂȚĂUȘ

Formatori participanti: Fanica LUCA si Doina DRAGOI

Newsletter 1-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education

Newsletter 2-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education