C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, cu grad didactic II și certificat de formator, în vederea participării la programul de formare profesională continuă „Proiectarea și implementarea activităților de tip outdoor în Curriculumul național pentru învățământ primar și gimnazial – CREDactout. Formare nivel 1″ (formare de formatori), seria 2, acreditat prin OME 3921/04.04.2023, de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”..

Descarcă apel

Având în vedere Adresa ME Nr.6233/12.09.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Teleorman, având ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor din școlide a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate în sesiunile 2021 și 2022.

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.

Programul de formare continuă este GRATUIT, benneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online,
25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 07 octombrie- 23 decembrie 2022.

După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactat
pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa
Descarcă Anexele

Avand în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională contină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.

Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!
Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care de dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED

Programul de formare continuă se va desfășura ÎN PERIOADA 03 octombrie – 23 decembrie 2022

Descarcă adresa
Descarcă anexe

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi.
Formare nivel II, învăţământ gimnazial” (Curs acreditat, 30 CPT)

Link formular înscriere:
https://forms.gle/NZZcnLJDvnvcSZRF9

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial. Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Biologie
 • Educaţie Fizică si Sport
 • Educaţie tehnologică
 • Istorie
 • Geografie
 • Religie
 • Educație socială
 • Educaţie muzicală
 • TIC

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada septembrie – decembrie 2022.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”.
Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa M.E. 6209/CRED 07 09 2022

REZULTATUL FINAL în cadrul Apelului de selecție Nr.20148 /CRED/TR/07.07.2022 pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă rezultatul

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul Apelului de selecție Nr.20148 /CRED/TR/07.07.2022 pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarcă anexele

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei,
în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarcă anexele (document word)