Fără categorie

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selectie pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea SUD-MUNTENIA, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISA pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE

Descarcă anunț

Descarcă Anexa 1 – cerere înscriere

Descarcă Anexa 2 – declarație disponibilitate

Proiectul INNOMATH promovează cooperarea europeană pentru școli în domeniul competențelor prin sprijinirea cheii competență pentru matematică. În plus, Europa caută studenți talentați și acest lucru este evident din studiul următor al Uniunii Europene: Un scenariu al metodei Delphi al unui studiu al Parlamentului în 2015 oferă mesaje despre evoluțiile viitoare dorite în Europa.

„Există o schimbare de la recrutarea studenților internaționali pentru câștig economic pe termen scurt până la recrutarea de talentați studenți și savanți internaționali, în special în domeniile STEM, pentru a satisface nevoile din mediul academic și ndustria, participarea insuficientă a studenților la nivel local în aceste domenii și cererile crescute ale Economiei bazată pe cunoaștere”. Referință: DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU POLITICILE INTERNE.

Obiectivele cadrului strategic pentru cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020), include reperele:

 • îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
 • îmbunătățirea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație ar trebui asigurată funcționarea triunghiului cunoașterii (educație-cercetare-inovare).

Parteneriate între întreprinderi și instituții de învățământ, precum și învățare mai largă trebuie promovate comunitățile cu societatea civilă și alte părți interesate.

Rezultatele INNOMATH vor contribui la aceste obiective și la școala următoare priorități educaționale descrise în Ghidul programului ERASMUS +:

 • Sprijinirea cadrelor didactice în abordarea diversității în clasă;
 • Sprijinirea cadrelor didactice în adoptarea unor practici de colaborare și inovatoare,
 • Sprijinirea școlilor pentru a face față dezavantajului și pentru a oferi educație de calitate, permițând succes tuturor studenți, de la cel mai bun până la cel mai înalt final al spectrului academic. Pentru a avea rezultate care contribuie la toate cele de mai sus la nivel european, trebuie să implicăm parteneri și asociați parteneri din diferite țări europene pentru a produce instrumente care pot fi utilizate cu ușurință la nivel european .

PARTENERII PROIECTULUI:

 • P0. Volkshochschule Schrobenhausen e.V., Germany
 • P1. Humboldt University, Berlin, Germany
 • P2. Immanuel-Kant-Gymnasium Germany (
 • P3. Casa Corpului Didactic Teleorman, Romania
 • P4. The Heritage Private School, Cyprus
 • P5. Université Lyon 1 Claude Bernard, France
 • P6. Pedagogical University of Krakow, Poland
 • P7 Cyprus Mathematical Society, Cyprus

Pagină în construcție

Au participat la această reuniune de proiect Eliza SOTIRESCU și Mariana POPA.

Comunicat
În data de 15.12.2017 au debutat  primele 4 subactivitati ale proiectului, respectiv:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului

Consultare publica – Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

 

Program_cercuri_pedagogice_sem1_2014-2015.pdf

Casa Corpului Didactic Teleorman are în vedere efectuarea unui sondaj în rândul personalului din învăţământ, pentru a identifica nevoia de formare şi perfecţionare continuă.

În acest scop au fost postate, mai jos, chestionare pentru fiecare compartiment.

Pentru prelucrarea datelor în timp util, solicităm depunerea chestionarelor completate de către colegii dumneavoastră, la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman, până la data de 12 decembrie 2014.

Director Casa Corpului Didactic Teleorman,
prof. Monica-Ioana Cristea

 

1_Chestionar_directori

2_Chestionar_nevoi_formare_cadre_didactice

3_Chestionar_didactic_auxiliar

4_Chestionar_nevoi_bibliotecari

 

Atributii_Comisie_perfectionare

 

Program_cercuri_pedagogice_sem2_2013-2014