Casa Corpului Didactic Teleorman are în vedere efectuarea unui sondaj în rândul personalului din învăţământ, pentru a identifica nevoia de formare şi perfecţionare continuă.

În acest scop au fost postate, mai jos, chestionare pentru fiecare compartiment.

Pentru prelucrarea datelor în timp util, solicităm depunerea chestionarelor completate de către colegii dumneavoastră, la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman, până la data de 12 decembrie 2014.

Director Casa Corpului Didactic Teleorman,
prof. Monica-Ioana Cristea

 

1_Chestionar_directori

2_Chestionar_nevoi_formare_cadre_didactice

3_Chestionar_didactic_auxiliar

4_Chestionar_nevoi_bibliotecari

 

Atributii_Comisie_perfectionare