Mariana Popa

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă anexele

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă Anexe (word)

Conform adresei Nr.429/29.10.2021 transmisă de Ministerul Educației, Casa Corpului Didactic Teleorman raportează numărul persoanelor vaccinate în cadrul instituției noastre.

Număr angajați: 7
Număr persoane vaccinate cu cel puțin o doză: 4
Număr persoane nevaccinate: 3
Pondere personal vaccinat: 57%

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, apel de selecție Nr.11370/CRED/TR/22.09.2021

Descarcă rezultatele finale

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă apelul

Descarcă anexele (word)

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E., anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru
regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului
„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă Anexe

Rezultat final examen de promovare în grad/treaptă profesionlă pentru funcţia de secretar studii superioare ( IS) din cadrul Casei Corpului Didactic Teleorman

Descarcă rezultatul

Rezultate finale al probei de evaluare a dosarelor în cadrul concursului de selecție a cadrelor didactice din județul Teleorman, pentru participarea la programele de formare PROF I – Mentorat de carieră didactică și PROF II – Mentorat de practică pedagogică din cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – PROF”, proiect finanțat prin Fondul Social European-POCU/904/6/25/146587.

Decarcă Rezultate PROF I
Descarcă Rezultate PROF II