Mariana Popa

Casa Corpului Didactic Teleorman realizează selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate de OME Nr.4618/11.08.2021 :

 1. PROF I-Mentorat de carieră didactică
 2. PROF II- Mentorat de practică pedagogică

Descarcă anunțul
Descarcă cererea de înscriere

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ primar și gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial.

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul primar și gimnazial, disciplinele:

 • Înv. primar,
 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Educație socială,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului şcolar 2021-2022.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 27 septembrie – 17 decembrie 2021.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru funcţia de secretar studii superioare ( IS) la sediul instituţiei în data de 20.09.2021 ora 10.

Descarcă anunțul

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procedura nr.38591/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Descarcă procedura

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

1 septembrie – 15 noiembrie:
15 noiembrie – 29 noiembrie – transmitere adresă către CCD Teleorman privind solicitarea profesorului metodist( membru în comisie)

Personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 noiembrie – 15 ianuarie:

La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);

Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Descarcă ordinul 5967/2020
Descarcă anexele 1 și 2 (arhivă zip)
Descarcă anexele 3,4 și 5 (arhivă zip)

Rezultatele Apelului de selecție a programelor de formare pentru anul școlar 2021-2022 care vor fi incluse în Oferta C.C.D. Teleorman avizată de Ministerul Educației

Descarcă rezultatele

Carte realizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA2- Educație școlară „LEVEL UP! DESIGNING GAME BASED PRACTICES FOR MIGRANT CHILDREN INCLUSION–” Număr de referință: 2018-1-ES01-KA201-050626.

Autori Bățăuș Simona Gabriela și Ciofalcă Mihaela Cristina, Alexandria, 2021.

Descarcă cartea

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educaţionale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, anunț de selecție 10690/CRED/TR/06.07.2021

Descarcă rezultatele

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, apel de selecție în cadrul proiectului ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 – Apel de selecție nr. 10690/CRED/TR/06.07.2021

Descarcă rezultatele

C.C.D. Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selectie a cursurilor de formare pentru anul scolar 2021-2022,
care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de ME.

Descarcă procedura
Descarcă cererea de înscriere
Descarcă fișa de evaluare
Descarcă macheta de formare continuă
Descarcă declarația de disponibilitate