Fără categorie

Comunicat
În data de 15.12.2017 au debutat  primele 4 subactivitati ale proiectului, respectiv:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului

Consultare publica – Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

 

Program_cercuri_pedagogice_sem1_2014-2015.pdf

Casa Corpului Didactic Teleorman are în vedere efectuarea unui sondaj în rândul personalului din învăţământ, pentru a identifica nevoia de formare şi perfecţionare continuă.

În acest scop au fost postate, mai jos, chestionare pentru fiecare compartiment.

Pentru prelucrarea datelor în timp util, solicităm depunerea chestionarelor completate de către colegii dumneavoastră, la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman, până la data de 12 decembrie 2014.

Director Casa Corpului Didactic Teleorman,
prof. Monica-Ioana Cristea

 

1_Chestionar_directori

2_Chestionar_nevoi_formare_cadre_didactice

3_Chestionar_didactic_auxiliar

4_Chestionar_nevoi_bibliotecari

 

Atributii_Comisie_perfectionare

 

Program_cercuri_pedagogice_sem2_2013-2014