Ca urmare a participării dumneavoastră la cursul de formare “Abilităţi de viaţă la adolescenţi-prevenirea consumului de droguri”, vă solicităm ca, până la sfârşitul lunii noiembrie 2014, să trimiteţi pe adresa de mail a Casei Corpului Didactic Teleorman sau să depuneţi la secratariatul unităţii un proiect de activitate educativă pe tema cursului, activitate care urmeaza a fi desfăşurată până la sfârşitul semestrului I al acestui an şcolar. În planificarea activităţii, veţi avea în vedere următoarele aspecte:

– număr de clase participante;
– număr de elevi participanţi;
– număr de părinţi implicaţi;
– instituţiile partnere.

De asemenea, la sfârşitul semestrului I, vă solicităm să aduceţi la sediul unităţii noastre Chestionarul de Evaluare a eficienţei cursului de formare completat (chestionarul l-ati primit la curs şi se regăseşte şi în ataşament), precum şi dovezi (fişe de lucru, fotografii, proces verbal, etc) ale implementării activităţii transmise.

 

Chestionar