Casa Corpului Didactic Teleorman a pilotat in aceasta saptamana cursul de formare ”INSTRUIRE IN DOMENIUL TIC”, curs dezvoltat în cadrul proiectului ”STRATEGIES TO DIGITALIZE ADULT EDUCATION” , finanțat prin programul ERASMUS+, contract nr. 2017-1-ES01-KA204-037991 în perioada 2017-2019. Cursul se inscrie in „Strategia de digitalizare în educația adulților” elaborată la nivelul organizației în vederea îmbunatațirii competențelor digitale pentru personalul institutiei si pentruprofesorii/formatorii cu statut de colaboratori in activitățile de formare.
Cursul e format din 5 sesiuni de formare cu un nr. maxim de 4 lecții pe sesiune și are următorul conținut: Lecția 1: Navigarea prin Google Drive, Lecția 2: Întreținerea documentelor cu Google Docs, Lecția 3: Lucrul cu o foaie de calcul, Lecția 4: Lucrul cu diapozitivele, Sesiunea 2: Crearea conținutului educațional Lecția 1: Crearea de lecții interactive cu Edpuzzle, Lecția 2: Înregistrarea propriilor lecții cu Screencast-O-Matic, Lecția 3: Publicarea conținutului nostru pe YouTube, Lecția 4: Crearea de lecții interactive cu Udutu, Sesiunea 3: E-learning: Lecția 1: Înțelegerea diferitelor tipuri de învățare, Lecția 2: Cum se schimbă de la abordarea tradițională?, Lecția 3: Ce opțiuni am?(Google Classroom, Edmodo și Canvas, Moodle etc)
Sesiunea 4: Găsirea OER, îmbunătățirea căutărilor, Lecția 1: Resurse de clasă, Lecția 2: Reglarea fină a căutărilor Google, 
Sesiunea 5 – Dreptul de autor și proprietatea intelectuală, Lecția 1: Drept de autor: Ce este și ce implică aceasta?, Lecția 2: Licențierea și condițiile de utilizare, Platforma MOODLE