Casa Corpului Didactic Teleorman a gazduit în perioada 25 – 26.10.2018 întâlnirea transnațională din cadrul proiectului Erasmus ”STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR”, proiect care a  debutat la data de 01.09.2017 şi se va finaliza la data de 31.08.2019, având o finanțare de 21.005 Euro.

Priorităţile proiectului sunt:

  • Educaţia deschisă şi inovatoare în era digitală;
  • Extinderea competenţelor profesorilor în educaţia adulţilor;
  • Întărirea profilului profesiilor didactice în educaţia pentru adulţi;
  • Dezvoltarea unei metodologii inovative care permite învăţarea competenţelor transversale în domeniul informatiei;

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;

La întâlnire au participat câte 2 (doi) reprezentanți de la fiecare instituție parteneră. Agenda de lucru s-a axat pe realizarea raportului intermiar pentru primul an de proiect, prezentarea bunelor practici din fiecare instituție în ceea ce privește formarea profesorilor în domeniul digital, structura și conținuturile cursului de formare ce se elaborează la nivel european și pe care fiecare instituțiile partenere îl vor pilota în oferta de formare, au fost stabilite datele întâlnirilor viitoare, probleme de management de proiect si ghidul de evaluare al activităților proiectului.

La nivelul proiectului se vor realiza două produse intelectuale care au următoarea structură:

În cadrul IO1, se va urmări:

Definirea  strategiilor digitale necesare formării adulţilor;

Definirea piloţilor  locali;

Identificarea şi susţinerea celor mai bune practici;

Evaluarea formării;

În cadrul IO2 se va urmări:

Identificarea domeniilor de interes;

Structura şi caracteristicile comunităţii;

Implementarea în comunitate;

Promovarea proiectului;

Pe toată perioada întâlnirii, s-au discutat calendarul şi detaliile proiectului.Discuţiile s-au axat pe latura administrativă şi cea financiară a proiectului. S-au stabilit strategii de derulare pentru celelalte întâlniri. S-au prezentat planurile de diseminare și de monitorizare și s-a obținut feedback de la parteneri. S-a stabilit versiunea finala a chestioanrelor ce vor fi aplicate în fiecare centru pe baza cărora se va realiza analiza nevoilor de formare.

 

Coordonator de proiect,

Director C.C.D. Teleorman,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU