Mariana Popa

Casa Corpului Didactic Teleorman vă solicită ca în perioada 14-20.09.2022 să trimiteți propunerile de activități cultural-artistice, științifice și metodice pentru anul școlar 2022-2023.

Cadrele didactice interesate vor trimite până la data de 20.09.2022 titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați conform modelului atașat.
Propunerile le trimiteți la adresa de e-mail ionut.bolog@ccdtr.ro.

Descarcă aici

Ziua de 13 septembrie ne aduce aminte de un OM minunat care s-a dedicat in totalitate învățământului teleormănean, Eliza Marinela SOTIRESCU.
O zi aniversară care s-a transformat în zi neagră în ,,Calendarul Casei corpului Didactic Teleorman”.
Echipa CCD Teleorman aduce un omagiu d-nei profesor, mentor, director Eliza Marinela SOTIRESCU.
Veșnică odihnă!

In Memoriam (decarcă)

Echipa CCD Teleorman

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi.
Formare nivel II, învăţământ gimnazial” (Curs acreditat, 30 CPT)

Link formular înscriere:
https://forms.gle/NZZcnLJDvnvcSZRF9

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial. Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Matematică
 • Fizică
 • Chimie
 • Biologie
 • Educaţie Fizică si Sport
 • Educaţie tehnologică
 • Istorie
 • Geografie
 • Religie
 • Educație socială
 • Educaţie muzicală
 • TIC

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada septembrie – decembrie 2022.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”.
Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.
Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa M.E. 6209/CRED 07 09 2022

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4.224/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile, rezultatul selecției programelor de formare continuă care vor fi incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman în anul școlar 2022-2023, va fi comunicat ulterior emiterii de către Ministerul Educației a prevederilor specifice de elaborare și transmitere a documentației aferente.

Pentru asigurarea transparenței decizionale și a suportului informațional, va fi postat periodic, pe site-ul official https://ccd.isjtr.ro informații de referință pentru domeniul dezvoltării profesionale continue.

Cadrele didactice din județul Teleorman care au finalizat cursurile programului de formare continuă „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar” și „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” în perioada 03.09.2019-09.05.2020, pot ridica atestatele de la Casa Corpului Didactic Teleorman, în intervalul orar:

Luni – Joi: 13.00 – 16.00
Vineri: 8.00 – 12.00

REZULTATUL FINAL în cadrul Apelului de selecție Nr.20148 /CRED/TR/07.07.2022 pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă rezultatul

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR în cadrul Apelului de selecție Nr.20148 /CRED/TR/07.07.2022 pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

Noul cadru metodologic privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, fundamentată pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

Adresa Nr. 3234/DGMRURS/19.07.2022

Ordin nr. 4224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022: Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Anexa nr.1 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, respectiv pentru acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare

Anexa nr. 2 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă

Anexa nr. 3 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Denumirea furnizorului programului pentru dezvoltare profesională continua

Anexa nr. 4 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind comunicarea furnizorilor programelor pentru dezvoltarea profesională continuă cu Ministerul Educației.

Ordin nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023

Având în vedere asigurarea cadrului necesar dezvoltării profesionale şi personale a personalului din învăţământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Teleorman lansează în perioada 11.07.2022 -19.08.2022 Apel de selecție privind propunerea de programe de formare continuă, ce vor fi incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman, avizată de Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023.

Activităţile de formare continuă, propuse de Casa Corpului Didactic Teleorman în anul şcolar 2022–2023, au drept scop promovarea unui învăţământ de calitate, sprijinind personalulul din învăţământul preuniversitar în demersul profesional.

Casa Corpului Didactic Teleorman este recunoscută ca fiind autentic ofertant de formare continuă, fapt ce derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi a activităţilor de formare continuă, asigurănd accesul la surse de informare diverse, schimburi de bune practici, dezvoltarea personalităţii în domeniul profesional.

Descarcă ANEXE
Descarcă procedura