Mariana Popa

Anunț privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la workshop-ul „ETICA ÎN EDUCAȚIE”, organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN în cadrul proiectului CRED – Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.

PARTICIPANȚI:

Personal didactic din învățământul preuniversitar:

 • personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD etc;
 • cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculara, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.).

NOTA: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Copie Cl/Bl;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care sa corespundă criteriilor de selecție, respectiv „expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau „reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

WORKSOPU-UL SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20.05.2022

 • LOCAȚIA: COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA
 • DURATA: 8 h (face to face)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 14.04.2022-08.05.2022
 • ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN

În constructie

A TREIA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI Erasmus + „New Vision of Construction :Green Buildings „ contract numărul:2019-1-TR01-KA202-077708, care s-a desfășurat în România, în perioada 3-5 martie 2022 care s-a desfășurat în România, în perioada 3-5 martie 2022, în parteneriat cu Tunceli Milli Egitim Mudurlugu, Turcia, Namik Kemal Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcia, Cevre Dostu Yesil Binalar Dernegi Iktisadi Isletme, Turcia, Universitat Politecnica De Catalunya, Spania, Uk-Certified Knowledge Association, Ee Istanbul Proje Tasarim Yonetim Ve Danismanlik Ltd Sti, Turcia.

Agenda a cuprins:

 • Progresul produselor intelectuale ale proiectului – prezentări ale partenerilor: IO4 -Sisteme de iluminat și electrice și produsul intelectual IO5 – Proiectarea durabilă a clădirii, – ghiduri pentru învățământul profesional în UE și Turcia, în conformitate cu Sistemul European de Asigurare a Calității, ce conțin module care folosesc abilitățile cognitive superioare. utilizând evenimente abstracte, fenomene și concepte din viața de zi cu zi pentru a face învățarea semnificativă şi care să permită beneficiarilor să utilizeze tehnologie inovatoare;
 • Repartizarea sarcinilor pentru pregătirea Produsului Intelectual IO6 – Sistem de testare a clădirilor ecologice cu inteligenta artificială, software de testare a clădirilor verzi prin care parametrii de mediu și vitali între tradițional și clădirea verde vor fi analizați, iar diferența va fi prezentată utilizatorilor;
 • Managementul timpului și bugetului pentru realizarea produselor intelectuale ale proiectului;
 • Activitățile de diseminare și comunicare;
 • Reprogramarea activităților viitoare amânate din cauza pandemiei;
 • Planificarea următoarei întâlniri transnaționale din cadrul proiectului în Marea Britanie.

A DOUA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI Erasmus + „New Vision of Construction :Green Buildings „ contract numărul 2019-1-TR01-KA202-077708 , care s-a desfășurat în Barcelona ,Spania , în perioada 17-19.11.2021

Agenda de lucru a cuprins:

 • Discutarea despre primul produs intelectual al proiectului, care este un raport general al situației naționale din țările partenere al proiectului despre sectorul construcțiilor ecologice și perspectiva unei generații noi în domeniul construcțiilor;
 • Analizarea noului curriculum despre sisteme verzi pentru construcții ecologice, care vor fi dezvoltate ca urmare a curriculumului determinat în funcție de nivelurile EQF si TQF și urmează să fie predate în școlile profesionale;
 • Este adus în discuție și al treilea produs intelectual și anume module pentru sisteme de încălzire, răcire, ventilație și instalații sanitare
 • Analizarea bugetului și timpul alocat acestora;
 • Reprogramarea activităților viitoare întârziate din cauza pandemiei;
 • Discutii despre activități de diseminare și comunicare;
 • Partajarea sarcinilor pentru pregătirea celui de-al patrulea produs intelectual al proiectului: module de iluminat și sisteme electrice;
 • Distribuirea certificatelor tuturor participanților.

PRIMA ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ DIN CADRUL PROIECTULUI Erasmus + „New Vision of Construction :Green Buildings „ contract numărul 2019-1-TR01-KA202-077708 care s-a desfășurat în orașul Tunceli,Turcia, în perioada 20-21.02.2020

Scopul proiectului este de a contribui la educația profesională prin stabilirea colaborărilor internaționale . Rezulatele proiectului vor contribui la creșterea calității pregătirii profesionale și la crearea de noi domenii de afaceri.

Au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect:

 1. Coordonator-Tunceli director of national Education
 2. Partner- Advisor to the Minister of Education
 3. Partner- Namık Kemal Principal of Vocational and Technical Anatolian high School
 4. Partner- Spain UPC Instructor
 5. Partner –UK- UCKCA Erasmus+ Program Coordinator
 6. Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania
 7. Partner-ÇEDBİK Secretary General
 8. Partner-EE İstanbul Architect

Agenda de lucru a cuprins:

 • scurtă revizuire a proiectului;
 • Pentru atingerea obiectivelor proiectului și proiectarea produselor intelectuale a fost elaborat un chestionar de specialitate, care a fost aplicat în mediul online, acesta reprezentând și principalul instrument utilizat în procesul de identificare și analizarea nevoilor de formare în sectorul construcțiilor ecologice;
 • IO1 al proiectului este un raport general al situației naționale din țările partenere al proiectului despre sectorul construcțiilor ecologice și perspectiva unei generații noi în domeniul construcțiilor;
 • Scopul IO1 este de a examina conceptul de clădire ecologica în țările partenere și de a defini ultima inovație tehnologică din sectorul construcțiilor. În plus identificarea punctelor comune și a diferențelor formării profesionale în acest domeniu în țările partenere va conduce la elaborarea unui nou curriculum pentru a produce celelalte rezultate intelectuale ale proiectului în conformitate cu aceste constatări și vor fi adaptate lumii în curs de dezvoltare;
 • Determinarea datelor următoarelor întâlniri transnaționale și întâlnirilor LTTA;
 • prezentare informativă a domnului Engin Isiltan de la Cevre Dostu Yesil Binalar Dernegi Iktisadi Isletmesi despre :”Green Buildings”.

New Vision Of Construction: Green Buildings

Casa Corpului Didactic Teleorman este parteneră în proiectul Erasmus finanțat de Comisia Europeană “ New Vision of Construction : Green Buildings “proiectul numărul 2019-1-TR01-KA202-077708. Instituția organizatoare este TUNCELI MILLI EGITIM MUDURLUGU din Turcia alături de parteneri: Namik Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcia; CEVRE DOSTU YESIL BINALAR DERNEGI IKTISADI ISLETMESI ,Turcia; Ministry of national education, Turcia; UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, Spania, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, Romania; UK- Certified Knowledge Association, United Kingdom, EE INSTANBUL PROJE TASARIM YONETIM DANISMANLIK ITD STI, TURCIA.

Printre obiectivele proiectului mentionăm:

 • producerea de programe noi pentru învățământul profesional și module compatibile cu sectorul construcțiilor verzi în conformitate cu evoluțiile contemporane din țara noastră și din alte țări partenere din cadrul proiectului;
 • conștientizarea grupurilor țintă din sectorul construcțiilor (ingineri, arhitecti, antreprenori, liceeni și universitari din învățământul profesional și tehnic, etc.);
 • facilitarea formării de zone verzi acreditate în școli, care să ofere educația profesională;
 • îndeplinirea standardelor privind schimbarea și îmbunătățirea sectorului construcțiilor;
 • realizarea de materiale didactice actualizate pentru sistemul construcțiilor ecologice;
 • oferirea generațiilor viitoare o lume locuibilă și un mediu viabil prin îmbunătățirea perspectivei privind conservarea energiei, gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Produse intelectuale:

 • IO1- Sondaj, analizarea problemei și analiza nevoilor de formare în sectorul construcțiilor ecologice ;raport general al situației naționale din țările partenere al proiectului;
 • IO2- Elaborarea unui nou curriculum despre sisteme verzi pentru construcții ecologice și vor fi dezvoltate ca urmare a curriculumului determinat în funcție de nivelurile EQF si TQF , care urmează să fie predate în școlile profesionale;
 • IO3- Module pentru sisteme de construcții verzi, răcire, ventilație și instalații sanitare;
 • IO4 -Module de iluminat și sisteme electrice;
 • IO5 -Design și materiale durabile pentru construcții;
 • IO6- Software de testare a clădirilor ecologice(cu inteligența artificială).

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat