În urma acreditării Erasmus+ pentru perioada 2022-2027, Casa Corpului Didactic Teleorman organizează selecție pentru MEMBRII CONSORȚIU PROIECT ERASMUS+ 2022-1-RO01-K120-SCH-000106631.

Descarcă apel selecție

Erata: Obiectivele ERASMUS stabilite pentru anul I vizeaza obiectivele 1, 2, 5


REZULTATELE FINALE în urma selecției pentru membrii consorțiu în cadrul proiectului ERASMUS+ 2022-1-RO01-K120-SCH-000106631

Descarcă rezultat