Navigare

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2020 / 2021, sem 1

Descarcă

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

1 septembrie – 15 noiembrie:

  • personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 noiembrie – 15 ianuarie:

  • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);
  • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Documente utile:
OM 5967/06.11.2020
Anexa_1_CERERE SOLICITANT

Documente utile pentru unitatea școlară:
Anexa_2_ADEVERINȚA
Anexa_3_Decizie comisie_unitate școlară
Anexa_4_Fișa de evaluare
Anexa_5_PV comisie de echivalare

În scopul prevenirii răspândirii noului coronaVlfUS COVID 19, începând cu 07.octombrie.2020, C.C.D. Teleorman îşi suspendă temporar activitatea de relaţii cu publicul.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin mijloacele de comunicare online sau telefonic

Pentru comunicarea uzuală, vă rugăm să accesaţi, ca şi până acum, secţiunea Contact de pe site

• email: ccd_tr@yahoo.com
• tel: 0247 315 636
• fax: 0347 407064

Descarcă anunțul

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020

ADRESĂ ECHIVALARE 2020
ANEXA 1 Decizie comisie scoală
ANEXA 2 Fișă individuală echivalare
ANEXA 3 Proces verbal echivalare
ANEXA 4 adeverință echivalare

C.C.D. Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selectie a cursurilor de formare pentru anul scolar 2020-2021 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEC.

Detalii găsiti aici:

Descarcă Procedură selectie formatori
Descarcă Fisa de evaluare
Descarcă Machetă ofertă form

Descarcă cererea de înscriere
Descarcă declarația de disponibilitate

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează online conform avizului MEC nr. 2722/17.06.2020 următoarele cursuri gratuite prioritare MEC:

  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare, cu o durată de 24 ore (5 cursanți înscriși, 20 locuri libere);
  • Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, cu o durată de 24 ore (4 cursanți înscriși, 21 locuri libere);
  • Program de formare a cadrelor didactice care fac parte din comisiile județene de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, cu o durată de 24 ore (19 cursanți înscriși, 6 locuri libere);
  • Formarea continuă a profesorilor metodiști I.Ș.J., cu o durată de 24 ore – grupă completă;
  • Dezvoltarea profesională din perspectiva examenului de definitivat, cu o durată de 24 ore – grupă completă.

Cadrele didactice care doresc să participe la aceste cursuri sunt rugate să completeze formularul de înscriere de pe site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman până la data de 02.07.2020.

Descarcă anunțul

Anunt,

     Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” desfasoara in cadrul proiectului ”RETROSTEM – Fostering STEM through retrogaming consoles”, finantat prin prgramul Erasmus+, contract nr. 2018-1-UK01-KA201-048152, in colaborare cu Casa Corpului Didactic Teleorman, cursul pilot cu durata de 3 zile, in perioada 19.06.2020-23.06.2020. Inscrierile se fac la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman, persoana de contact Eliza SOTIRESCU, email elisa.sotirescu@yahoo.com, 0762200605.

Va asteptam!

Casa Corpului Didactic Teleorman si echipa Salvati Copiii va pun la dispozitie o serie de resurse utile pentru copii, parinti si profesori, pe care va invitam sa le distribuiti catre elevii si colegii dumneavoastra.

In aceste resurse veti gasi o serie de materiale informative si resurse online (clipuri si site-uri utile) realizate în contextul situației actuale.

In plus, pe site-ul Salvati Copiii gasiti resurse utile in contextul COVID-19 (Coronavirus):

Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman Episcopia Alexandriei şi Teleormanului și Palatul Copiilor Alexandria, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a VI-a, inclus în CAERI 2020.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

Descarcă Regulamentul

Descarcă Anexele

Pentru înscrierea la cursurile CCD Teleorman vă rugăm să completați următoarele formularele online:

Formular online cursuri acreditate

Formular online cursuri avizate M.E. 2021-2022

După completarea formularului online veți fi anunțati prin e-mail sau telefonic cu privire la data începerii cursului și documentele necesare pentru înscriere.