Mariana Popa

Casa Corpului Didactic Teleorman implementează în perioada 02.09.2018-03.09.2020 proiectul de mobilitate ,,Imbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, contract nr. 2018-1-RO01-KA104-048116.

Obiectivul general al proiectului ,,Imbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, este  îmbunatatirea  procesului de formare prin introducerea tehnologiei Web 2.0 in cadrul sesiunilor de  formare,  elaborarea si avizarea/acreditarea unor programe de formare profesională mai dinamice şi orientate către satisfacerea nevoilor principalilor ,,actori” ai educatiei ( profesorul si elevul). Pe parcursul a doi ani, 16 formatori ai instituției vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa prin participarea directă la 4 cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care vor fi organizate în Germania,Portugalia şi Malta.

Participanţii la cursurile de formare profesională trebuie să fie cadre didactice titulare, care lucrează în sistemul de învăţământ, cu statut de formatori, fiind caracterizate prin motivatie, deschidere spre nou şi inovaţie, dornice de perfecţionare continuă şi de consolidare a dimensiunii europene . In urma procesului de selecție vor fi selectați 16 formatori  ( cate 4 participanți pentru fiecare mobilitate ) și 4 rezerve.

În cadrul proiectului formarea celor 16 formatori va avea loc în 4(patru) fluxuri de formare.

Flux 1: cursul ,,Empowerment in ICT skills:making use of technology tools” , furnizor ETI Malta  /2019/11-15 February – 4 formatori. Acestia vor învăța sa aplice instrumentele Google în sala de clasă; sa foloseasca  instrumente WEB 2.0 gratuite , cum ar fi Prezi, Voki și APP; sa utilizeze platforma Moodle ; sa stie sa caute si sa foloseasca resurse OER., sa conceapa produse multimedia .

Flux 2: cursul “Make technology your friend” furnizor, Edu2grow-Portugalia, 2019 / 20-26 aprile.

Aceștia vor trebui să-si dezvolte competențele digitale în vederea  aplicării tehnologiei în diferite medii educaționale , să dezvolte instrumente (un joc digital, un e-portofoliu , povestiri digitale) despre modalitățile de aplicare a tehnologiei în educație pentru diferite grupe de vârstă.

Flux 3: cursul “E-Learning: Synchronous Distance Learning in the Virtual Classroom,, furnizor WBS Training-Germania ,06.05-12.05.2019– 4 formatori. Cursul de formare privind învățarea la distanță sincronă le va oferi posibilitatea de a intra în contact cu cele mai recente evoluții tehnice în e-learning.Acestia vor dobândi cunoștințe de bază despre e-learning în general, despre diferitele sale forme, avantaje și cerințe tehnice. Instruirea se va axa pe instrumentul sincron de e-learning Adobe Connect – software pentru furnizarea de formare a  unui grup de profesori în timp real.

Flux 4: cursul “ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” furnizor Agrupamento de Escolas Emidio Navarro-Portugalia, 2019 / 20-26 may– 4 formatori. Aceștia se vor familiariza cu o gamă largă de instrumente: programul Windows Movie Maker, crearea unui blog, un wiki sau pagini web simple, on-line şi chat room, animaţie pe o pagină web, folosind avataruri, utilitarul din Windows Sound Recorder, programul software Quandary 2 , Google Map, aplicaţia Audacity ,

 

Casa Corpului Didactic Teleorman a gazduit în perioada 25 – 26.10.2018 întâlnirea transnațională din cadrul proiectului Erasmus ”STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR”, proiect care a  debutat la data de 01.09.2017 şi se va finaliza la data de 31.08.2019, având o finanțare de 21.005 Euro.

Priorităţile proiectului sunt:

  • Educaţia deschisă şi inovatoare în era digitală;
  • Extinderea competenţelor profesorilor în educaţia adulţilor;
  • Întărirea profilului profesiilor didactice în educaţia pentru adulţi;
  • Dezvoltarea unei metodologii inovative care permite învăţarea competenţelor transversale în domeniul informatiei;

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;

La întâlnire au participat câte 2 (doi) reprezentanți de la fiecare instituție parteneră. Agenda de lucru s-a axat pe realizarea raportului intermiar pentru primul an de proiect, prezentarea bunelor practici din fiecare instituție în ceea ce privește formarea profesorilor în domeniul digital, structura și conținuturile cursului de formare ce se elaborează la nivel european și pe care fiecare instituțiile partenere îl vor pilota în oferta de formare, au fost stabilite datele întâlnirilor viitoare, probleme de management de proiect si ghidul de evaluare al activităților proiectului.

La nivelul proiectului se vor realiza două produse intelectuale care au următoarea structură:

În cadrul IO1, se va urmări:

Definirea  strategiilor digitale necesare formării adulţilor;

Definirea piloţilor  locali;

Identificarea şi susţinerea celor mai bune practici;

Evaluarea formării;

În cadrul IO2 se va urmări:

Identificarea domeniilor de interes;

Structura şi caracteristicile comunităţii;

Implementarea în comunitate;

Promovarea proiectului;

Pe toată perioada întâlnirii, s-au discutat calendarul şi detaliile proiectului.Discuţiile s-au axat pe latura administrativă şi cea financiară a proiectului. S-au stabilit strategii de derulare pentru celelalte întâlniri. S-au prezentat planurile de diseminare și de monitorizare și s-a obținut feedback de la parteneri. S-a stabilit versiunea finala a chestioanrelor ce vor fi aplicate în fiecare centru pe baza cărora se va realiza analiza nevoilor de formare.

 

Coordonator de proiect,

Director C.C.D. Teleorman,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

 

Apel selecție experți

Anexele 1 și 2 la apelul de selecție

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE A EXPERȚILOR FORMARE ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE PUTEȚI DESCARCA DE AICI.

REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE EXPERȚI FORMATORI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR LE PUTEȚI DESCARCA DAND CLICK AICI.

Simpozionul judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” este conceput pentru a face cunoscută importanţa întelegerii rolului pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut în istoria noastră, prin toate mijloacele de care dispunem.

Simpozionul iși propune să promoveze și să popularizeze preocupările elevilor și ale cadrelor didactice în acest scop.

Interdisciplinaritatea este o necesitate de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale.

Organizarea acestui simpozion are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini și abilități necesare pe toată durata educației.

În acelaşi timp, tematica propusă se doreşte un argument viabil pentru a demonstra că o temă istorică poate fi abordată din mai multe direcții pentru a fi  înteleasă mai bine.

Organizarea Simpozionului Judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” se doreste a fi axată pe dezbateri și numeroase teme practice, pe îmbogățirea cunoștințelor personale prin aprofundarea temei, ducând la îmbogăţirea  experienţei profesionale a tuturor participanţilor.

ORGANIZATORI :

  • Inspectoratul Școlar Județean Teleorman
  • Casa Corpului Didactic Teleorman

PARTENERI :

  • Societatea de Ştiinte Istorice din România – Filiala Teleorman

Detalii găsiți aici.

Anul 2018 este dedicat marcării a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și a realizării Marii Uniri. Pentru marcarea acestor două evenimente majore în istoria locală, națională și universală, Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, jud. Teleorman, va organiza Simpozionul Județean ”Memoria trecutului. File de istorie locală”, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Societatea de Științe Istorice din România- filiala Teleorman, Catedrala ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Zimnicea, Primăria orașului Zimnicea, Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională, Asociația Euro Teleorman.

Simpozionul este cuprins in CAEJ al ISJ Teleorman, domeniul cultural-artistic: Culturi și civilizații, pozitia 2, pag.2 și în Planul managerial al C.C.D. Teleorman pentru anul școlar 2018-2019,

Detalii despre simpozion gasiti aici.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  că rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, vor fi publicate vineri, 12.10.2018, ora 14.

CRED_Rezultate_evaluare_dosare_ocupare_posturi_formatori

Grila_de_evaluare

 

Rezultatele în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative, le puteți descărca dând click mai jos:

Rezultate în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative pentru concursul de selecție a experților formatori pentru Regiuna Sud-Muntenia în cadrul proiectului ”CRED – Educație deschisă pentru toți!”, cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  rezultatele selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. 

Rezultatele selecției  pot fi descărcate dând click mai jos:

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327