Mariana Popa

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman Episcopia Alexandriei şi Teleormanului și Palatul Copiilor Alexandria, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a VI-a, inclus în CAERI 2020.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

Descarcă Regulamentul

Descarcă Anexele

In perioada 11-12.02.2020 Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda celei de-a doua intalniri transnationale din cadrul proiectului INNOMATH – Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe, contract numar: 2020-1-DE03-KA201- 059604. Intalnirea s-a desfasurat la Bucuresti la Centrul de Antreprenoriat si afaceri al Universitatii Spiru Haret.
Au participat reprezentanti ai partenerilor de proiect:
P0. Volkshochschule Schrobenhausen e.V., Germany (Jana Gerstmair, Stefan Wuest)
P1. Humboldt University, Berlin, Germany (Jurg Kramer,
Luise Fehlinger)
P2. Immanuel-Kant-Gymnasium Germany (Oliver Kaufmann,
Rosa Schritt)
P3. Casa Corpului Didactic Teleorman, Romania (Bataus Simona Gabriela, Gherghiceanu Valentina)
P4. The Heritage Private School, Cyprus (Antonis Philippou)
P5. Université Lyon 1 Claude Bernard, France (Christian Mercat, Patrick Berger)
P6. Pedagogical University of Krakow, Poland (Daniel Wojcik,
Ireneusz Krech, )
P7 Cyprus Mathematical Society, Cyprus (Gregoris Makrides, Andreas Skotinos)
Agenda de lucru s-a axat pe progresul realizat la conceperea produselor intelectuale O1 si O2.
Pe parcursul celor doua zile de lucru s-au discutat aspecte legate de management și raportare, probleme de asigurare a calității, indicatori și monitorizare prima măsură după 6 luni, activități de diseminare, dovezi, conținutul site-ului web, activități și instrumente de promovare (buletine informative etc.), Google Drive, evenimente viitoare – EUROMATH 2020
si Planificarea celei de-a treai intalniri și C1.

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera intru-un nou proiect Erasmus, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe. Instituția coordonatoare este VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN din Germania, alaturi de partenerii: HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, Immanuel-Kant-Gymnasium, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, The Heritage Private School, UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kypriaki Mathimatiki Etaireia.
Prima intalnire de proiect are loc in Germania, la Schrobenhausen, in perioada 01.10.2019 -03.10.2019. Casa Corpului Didactic Teleorman este reprezentata de doamnele profesoare Simona Gabriela BATAUS și Valentina GHERGHICEANU.
Așa cum spunea odinioară faimosul matematician, astronom și fizician Carl Friedrich Gauss,
„Matematica ca subiect, este considerată a fi regina științelor”. Aceasta nu a însemnat să restrângă celelalte materii științifice, ci doar să clarifice faptul că, în timp ce restul materiilor științei (fizică, chimie și biologie) sunt științele naturale, matematica include o abilitate abstractă, ceea ce o face o artă de la sine.
Omenirea, are nevoie de viitorii matematicieni înzestrați. Trebuie să sprijinim astfel de studenți, deoarece fiecare cadou are dreptul să fie vizibil și să nu fie suprimat. Talentul care nu a fost dezvoltat, este ca și cum nu a existat niciodată. Programele școlare actuale, numărul mare de elevi din fiecare clasă, timpul limitat pentru ca un profesor să acopere materialul necesar, nu oferă posibilitatea elevilor supradotați de a-și dezvolta talentul. Educația trebuie să fie primită de toată lumea, în funcție de nivelul matematicii și nu în funcție de vârstă. În acest fel, educația primită de acești studenți ar fi mai echitabilă și mai egală.
În plus, datorită curriculei de matematică prestabilite în școli, interesul și sentimentele elevilor supradotați nu sunt luate în considerare atunci când planifică materialul de acoperit. Acești studenți tind să pună constant întrebări la clasă și au o natură curioasă în ceea ce privește conceptele matematice. Cu toate acestea, într-o clasă cu studenți cu abilități mixte, profesorii nu au avut timpul să răspundă la astfel de întrebări, nepermițând astfel acestor elevi supradotați să crească și să se dezvolte în întregul potențial în subiectul care îi interesează, rămânând necontestat și uneori nemotivat. În alte cazuri, cadrele didactice nu sunt echipate pentru a oferi servicii superioare acestor studenți, astfel, există riscul mare ca elevii supradotați să fie lăsați nedescoperiți. Mai mult, elevii supradotați tind să fie timizi în clasă și să nu poată lucra în grupuri, ceea ce face ca situația din clasă să fie neplăcută pentru ei. Prin urmare, studenții înzestrați în matematică trebuie să fie susținuți și să fie beneficiari de asistență eficientă.
In cadrul proiectului vor rezulta produsele intelectuale:
Intellectual Output 1: Report on Good Practices and Methods used to support gifted/talented pupils in schools
Intellectual Output 2: Mathematics meets Industry in School – Knowledge to Innovation through Practice: Guidelines
Intellectual Output 3: Electronic Guidebook of Methods and Tools for teacher facilitators
Intellectual Output4: COURSE: Gifted Students Identification, Support and practical skills development, driven by transferring knowledge to innovation for attacking industrial problem .

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experti în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă apel

Descarcă Anexa 1

Descarcă Anexa 2

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

REZULTATE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toț” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să ne transmiteți – până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro – propuneri/sugestii de îmbunătățire.

Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici ”Creatori de Educație”.

După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.

Descarcă

Cristina SGĂRDEA
Asistent Manager proiect CRED – Ministerul Educației Nationale
(UIPFFS )
Str. Putul cu Plopi nr 7, sector 1, Bucuresti

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor declarate eligibile la concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă