Mariana Popa

COMUNICAT

 Azi, 15.12.2017,  debuteaza primele 4 subactivitati în cadrul proiectului C.R.E.D., după cum urmează:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului
Director C.C.D. Teleorman
Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman

2014-2020

Comunicat
În data de 15.12.2017 au debutat  primele 4 subactivitati ale proiectului, respectiv:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului

[Consultare publică] Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Consultare publica – Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

 

Prima întâlnire transnațională de proiect a avut loc la Huelva, Spania, în perioada 27-30 noiembrie 2017. La această întâlnire au participat câte doi reprezentanţi ai fiecărei ţări partenere în proiect.

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;
Pe toată perioada întâlnirii, s-au discutat calendarul şi detaliile proiectului. Discuţiile s-au axat pe latura administrativă şi cea financiară a proiectului. S-au stabilit strategii de derulare pentru celelalte întâlniri. S-au prezentat planurile de diseminare și de monitorizare și s-a obținut feedback de la parteneri.
S-a stabilit versiunea finala a chestioanrelor ce vor fi aplicate în fiecare centru pe baza cărora se va realiza analiza nevoilor de formare.

Proiectul ” STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR” a debutat la data de 01.09.2017 şi se va finaliza la data de 31.08.2019, având o finanțare de 21.005 Euro  prin Programul Erasmus+.

Priorităţile proiectului sunt:

 • Educaţia deschisă şi inovatoare în era digitală;
 • Extinderea competenţelor profesorilor în educaţia adulţilor;
 • Întărirea profilului profesiilor didactice în educaţia pentru adulţi;
 • Dezvoltarea unei metodologii inovative care permite învăţarea competenţelor transversale în domeniul informatiei;

Prin proiect se urmăreşte încurajarea folosirii comunicării tehnologizate în centrele europene pentru adulţi şi încearcă să creeze o rotaţie a centrelor participante la proiect într-o perioadă de experimentare în care fiecare centru va pune în practică strategia de digitalizare a activităţilor sale.

De asemenea, ca prioritate specifică, proiectul îşi propune să formeze cadre didactice, iar beneficiarii indirecţi sunt adulţii formaţi de aceştia.

Proiectul promovează metode moderne de comunicare şi tehnologie atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;

DESCRIEREA PROIECTULUI:

S-a constatat că, în ciuda varietăţii proiectelor prin care se urmăreşte formarea adulţilor în era digitală, este încă nevoie de mai mult efort din partea furnizorilor de formare pentru a se atinge obiectivele propuse.

Astfel, proiectul îşi propune instruirea cadrelor didactice în implementarea strategiei digitale în educarea adulţilor.

Proiectul propune dezvoltarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea disponibilității și calității cursurilor europene de formare a formatorilor, managerilor sau alte categorii de personal din educația pentru adulți.

IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI

Proiectul se va desfăşura pe o perioada de 2 ani, timp în care partenerii din cele cinci ţări vor organiza mai multe întâlniri.

La fiecare 4 luni, cei implicaţi vor face schimb de documente, se vor informa reciproc în legătură cu activităţile desfaşurate .

Proiectul are în structura sa 6 întâlniri transnaţionale:

M1- Huelva ( Spania)- noiembrie 2017

M2- Lodz(Polonia)- februarie 2018

M3- Bari( Italia)- Iunie 2018

M4- Alexandria( România)- octombrie 2018

M5- Sakarya( Turcia)- martie 2019

M6- Roma( Italia)- iunie 2019

1(o) activitate  de  predare/învățare:

C1 – Lodz(Polonia)

Proiectul va fi monitorizat permanent şi se vor realiza evaluări, din septembrie 2017 până în august 2019.

Diseminarea proiectului se va realiza prin broşuri, pliante, buletine de ştiri.

Proiectul are două forme de comunicare:

 • directă, prin întâlniri în cadrul organizat, când se vor desfăşura 9 activităţi
 • şi pe platformă, unde se vor desfăşura 5 activităţi.

În cadrul IO1, se va urmări:

Definirea  strategiilor digitale necesare formării adulţilor;

Definirea piloţilor  locali;

Identificarea şi susţinerea celor mai bune practici;

Evaluarea formării;

În cadrul IO2 se va urmări:

Identificarea domeniilor de interes;

Structura şi caracteristicile comunităţii;

Implementarea în comunitate;

Promovarea proiectului;

REZULTATELE  PROIECTULUI

Profesorii  îşi vor  institui abilitățile  în  următoarele  domenii :

 • mediu de  învățare  pentru  învățământul  digital  integrat;
 • implementarea rețelelor, conectivitate, acces;
 • bibliotecile și mediile media;
 • registre electronice  şi arhive ;
 • securitatea datelor;
 • media şi reţelele sociale;
 • Dezvoltarea gândirii bazată pe calculator;
 • Deschiderea spre resurse educaţionale şi conţinuturi digitale;
 • Colaborare în reţele de comunicare;

Casa Corpului Didactic participă la acest proiect, ca partener ce reprezintă  România, având ca domeniu de activitate formarea cadrelor didactice care la rândul lor pregătesc copii de ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Director C.C.D. Teleorman

Prof Eliza Marinela SOTIRESCU

Cercuri pedagogice sem I 2017-2018

RAPORT – LANSARE PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

         Marţi 14 noimebrie 2017, în Sala „C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului, Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat Conferinţa de lansare a proiectului strategic CRED – „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” în prezenţa ministrului Educaţiei Naţionale, domnul Liviu Marian POP, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, domnul Marius NICA, preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României, doamna Ecaterina ANDRONESCU, președintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, doamna Camelia GAVRILĂ, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, domnul Gabriel Liviu ISPAS, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, doamna Ariana Oana BUCUR, consilieri al Guvernului României, partenerilor de proiect – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Casele Corpurilor Didactice din Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș, Inspectoratelor Şcolare din judeţele Bihor şi Iași, respectiv Bucureşti, precum şi a cadrelor didactice, manageri de unităţi de învăţământ preuniversitar, membrilor federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură, membrilor ai asociaţiilor reprezentantive ale părinţilor şi ale elevilor, reprezentanţi ai mass-media.

Broșura Proiectului CRED – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI” o puteți descarca de aici.

RAPORT – LANSARE PROIECT CRED – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI” îl puteți descarca de aici.

            În calitate de partener în cadrul proiectului, de la Casa Corpului Didacatic Teleorman au participat directorul, Eliza Marinela SOTIRESCU, profesorul metodist Ștefan IANCU, informatician Mariana POPA și administrator financiar Mirela MARDALE.

 

În numele Echipei CCD-Teleorman,

Director,

Eliza Marinela SOTIRESCU

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION JUDEŢEAN .Memoria trecutului. File de istorie locală simpozion 2017 

DETALII DESFĂȘURARE SIMPOZION.

Casa Corpului Didactic Teleorman, caută 3 (trei) profesori metodiști  pentru anul școlar 2017-2018. Norma este de 0,5 post.

Condițiile pentru funcția de profesor metodist : cadru didactic titular în învățământ, gradul didactic II și minim 6 ani vechime.

De preferință căutăm profesori din ariile curriculare limbi străine, educație fizică, istorie-socioumane, cu domiciliul în Alexandria. Preferăm și detașarea unui profesor învățământ primar/preșcolar.

Cadrele didactice interesate pot trimite CV pe adresa ccd_tr@yahoo.com, pănă luni, ora 10.

 

Director,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU