Mariana Popa

PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN „LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE!”

   Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a IV-a, inclus în CAERI 2018.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

1_Proiect_educativ_Lasati_copiii_2018

2_Anexe_proiect_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine

 

Newsletter 1-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education

Newsletter 2-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education

Azi, 09.01.2018, Casa Corpului Didactic a organizat, in cadrul proiectului ”Strategies for Digitizing Adult Education”, finantat prin Programul Erasmus+, implementat de C.C.D. Teleorman, focus grup cu mai multe categorii de personal: profesori, formatori, personal didactic auxiliar si directori de unitati de invatamant.
In cadrul focus grupului a fost aplicat chestionarul ce reprezinta analiza nevoilor de formare care va sta la baza elaborarii Metodologiei cadru privind educatia digitala. La focus grup au participat arpoximativ 40 de persoane.Chestionarul a fost aplicat si in mediul online, iar numarul de respondenti a fost de peste 50 de persoane.

Chestionar adresat grupului tinta: profesori, personal auxiliar, directori, formatori

 

Proiectul „Strategies for Digitizing Adult Education” a fost diseminat in urmatoarele activitatati:

  1. Cercul Pedagogic al directorilor de gradinite, scoli gimnaziale si licee din judetul Teleorman – 76 directori de unitati scolare
  2. Cercul Pedagogic al profesorilor de informatica din judetul Teleorman- 30 de profesori
  3. Intalnirea anuala cu directorii de unitati de invatamant din judetul Teleorman, 19.10.2017, 

Documente doveditoare 

  1. Listele de prezenta ale cadrelor didactice participante: profesori si directori
  2. Procesele verbale ale intalnirilor judetene cu directorii de unitati de invatamant
  3. Proces verbal al intalnirii profesorilor de informatica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleorman24.ro/index.php/eveniment/item/8725-casa-corpului-didactic-teleorman-implementeaza-proiectul-strategii-pentru-informatizarea-si-educarea-adultilor

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN IMPLEMENTEAZĂ, ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, PROIECTUL ” STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR”

 

COMUNICAT

 Azi, 15.12.2017,  debuteaza primele 4 subactivitati în cadrul proiectului C.R.E.D., după cum urmează:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului
Director C.C.D. Teleorman
Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman

2014-2020

Comunicat
În data de 15.12.2017 au debutat  primele 4 subactivitati ale proiectului, respectiv:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului

[Consultare publică] Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Consultare publica – Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327