REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială s-au produs unele erori, corectate după cum urmează:

  • S-a adăugat poziția 49 – evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Argeș
  • La poziția 24 județul Argeș, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație fizică și sport nu istorie.
  • La poziția 5 județul Prahova, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație muzicală nu expert formare ciclul primar

Descarcă fișierul corectat