CORRIGENDUM Nr. 1 LA APELUL nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019 privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi”- CREDCod SMIS 2014+: 118327

Descarcă