Casa Corpului Didactic Teleorman implementează în perioada 02.09.2018-03.09.2020 proiectul de mobilitate ,,Imbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, contract nr. 2018-1-RO01-KA104-048116.

Obiectivul general al proiectului ,,Imbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, este  îmbunatatirea  procesului de formare prin introducerea tehnologiei Web 2.0 in cadrul sesiunilor de  formare,  elaborarea si avizarea/acreditarea unor programe de formare profesională mai dinamice şi orientate către satisfacerea nevoilor principalilor ,,actori” ai educatiei ( profesorul si elevul). Pe parcursul a doi ani, 16 formatori ai instituției vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa prin participarea directă la 4 cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care vor fi organizate în Germania,Portugalia şi Malta.

Participanţii la cursurile de formare profesională trebuie să fie cadre didactice titulare, care lucrează în sistemul de învăţământ, cu statut de formatori, fiind caracterizate prin motivatie, deschidere spre nou şi inovaţie, dornice de perfecţionare continuă şi de consolidare a dimensiunii europene . In urma procesului de selecție vor fi selectați 16 formatori  ( cate 4 participanți pentru fiecare mobilitate ) și 4 rezerve.

În cadrul proiectului formarea celor 16 formatori va avea loc în 4(patru) fluxuri de formare.

Flux 1: cursul ,,Empowerment in ICT skills:making use of technology tools” , furnizor ETI Malta  /2019/11-15 February – 4 formatori. Acestia vor învăța sa aplice instrumentele Google în sala de clasă; sa foloseasca  instrumente WEB 2.0 gratuite , cum ar fi Prezi, Voki și APP; sa utilizeze platforma Moodle ; sa stie sa caute si sa foloseasca resurse OER., sa conceapa produse multimedia .

Flux 2: cursul “Make technology your friend” furnizor, Edu2grow-Portugalia, 2019 / 20-26 aprile.

Aceștia vor trebui să-si dezvolte competențele digitale în vederea  aplicării tehnologiei în diferite medii educaționale , să dezvolte instrumente (un joc digital, un e-portofoliu , povestiri digitale) despre modalitățile de aplicare a tehnologiei în educație pentru diferite grupe de vârstă.

Flux 3: cursul “E-Learning: Synchronous Distance Learning in the Virtual Classroom,, furnizor WBS Training-Germania ,06.05-12.05.2019– 4 formatori. Cursul de formare privind învățarea la distanță sincronă le va oferi posibilitatea de a intra în contact cu cele mai recente evoluții tehnice în e-learning.Acestia vor dobândi cunoștințe de bază despre e-learning în general, despre diferitele sale forme, avantaje și cerințe tehnice. Instruirea se va axa pe instrumentul sincron de e-learning Adobe Connect – software pentru furnizarea de formare a  unui grup de profesori în timp real.

Flux 4: cursul “ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” furnizor Agrupamento de Escolas Emidio Navarro-Portugalia, 2019 / 20-26 may– 4 formatori. Aceștia se vor familiariza cu o gamă largă de instrumente: programul Windows Movie Maker, crearea unui blog, un wiki sau pagini web simple, on-line şi chat room, animaţie pe o pagină web, folosind avataruri, utilitarul din Windows Sound Recorder, programul software Quandary 2 , Google Map, aplicaţia Audacity ,