Casa Corpului Didactic Teleorman anunţă organizarea selecţiei, prin concurs de dosare, în perioada noiembrie-decembrie 2018, a unui număr de 16 formatori în cadrul proiectului de mobilitate ,,Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA104-048116, proiect implementat în perioada 02.09.2018-03.09.2020.