Vă informăm că în anul școlar 2014-2015, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/157/1.3/S/141587 cu titlul „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii – ProWeb”, oferă cursuri de pregătire pentru grupul ţintă căruia i se adresează: cadre didactice preuniversitare din învăţământul primar şi cadre didactice nivel gimnazial și liceal din aria curriculară matematică şi ştiinţele naturii.

Detaliile pentru conţinutul programului de formare sunt prezentate în documentele anexate.

Anunt_formare_PROWEB

Anexe_proweb_final_oct_2014 (update 3.10.2014)