Navigare

Casa Corpului Didactic Teleorman realizează selecția cadrelor didactice pentru participarea la programele de formare continuă acreditate de OME Nr.4618/11.08.2021 :

  1. PROF I-Mentorat de carieră didactică
  2. PROF II- Mentorat de practică pedagogică

Descarcă anunțul
Descarcă cererea de înscriere

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează examen de promovare în grad/treaptă profesională pentru funcţia de secretar studii superioare ( IS) la sediul instituţiei în data de 20.09.2021 ora 10.

Descarcă anunțul

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procedura nr.38591/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Descarcă procedura

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

1 septembrie – 15 noiembrie:
15 noiembrie – 29 noiembrie – transmitere adresă către CCD Teleorman privind solicitarea profesorului metodist( membru în comisie)

Personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 noiembrie – 15 ianuarie:

La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);

Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Descarcă ordinul 5967/2020
Descarcă anexele 1 și 2 (arhivă zip)
Descarcă anexele 3,4 și 5 (arhivă zip)

Rezultatele Apelului de selecție a programelor de formare pentru anul școlar 2021-2022 care vor fi incluse în Oferta C.C.D. Teleorman avizată de Ministerul Educației

Descarcă rezultatele

C.C.D. Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selectie a cursurilor de formare pentru anul scolar 2021-2022,
care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de ME.

Descarcă procedura
Descarcă cererea de înscriere
Descarcă fișa de evaluare
Descarcă macheta de formare continuă
Descarcă declarația de disponibilitate

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2020 / 2021, sem al II-lea

Descarcă

Programul cercurilor pedagogice – an şcolar 2020 / 2021, sem 1

Descarcă

În atenția cadrelor didactice care doresc să echivaleze în credite profesionale transferabile programele de formare finalizate în intervalul consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică considerat de la data promovării examenului de definitivat cf. OM 5967/06.11.2020, art.4, alin (1).

Calendar echivalare:

1 septembrie – 15 noiembrie:

  • personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/ atestatelor/ adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea, CI (CC, CN, dacă este cazul) și certificat definitivat și alte documente referitoare la suspendarea activității (dacă este cazul), validate prin semnătura solicitantului;

15 noiembrie – 15 ianuarie:

  • La nivelul fiecărei unități de învățământ se constituie, anual, prin decizie a directorului, o comisie pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 6 și la art. 7 alin. (1);
  • Comisia de la nivelul fiecărei unități de învățământ își desfășoară activitatea în intervalul 15 noiembrie – 15 ianuarie astfel: analizează, evaluează dosarul, validează echivalarea și eliberează adeverințe privind echivalarea/ recunoașterea creditelor profesionale transferabile, în situația întrunirii condițiilor de formare prevăzute la art. 6 și art. 7 alin. (1) și arhivează dosarele de echivalare;

Atenție!
Se echivalează programele de formare finalizate în ultimul interval consecutiv de 5 ani școlari de activitate didactică la catedră, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii.

Comisia prevăzută la art.12 își poate desfășura activitatea în sistem online, în situația limitării sau suspendării activităților didactice, în perioada stării de alertă/urgență.

Pentru detalii privind tipul de programe de formare supuse echivalării și numărul de credite profesionale transferabile, vă invităm să consultați OM 5967/06.11.2020, art.6 și art.7.

Documente utile:
OM 5967/06.11.2020
Anexa_1_CERERE SOLICITANT

Documente utile pentru unitatea școlară:
Anexa_2_ADEVERINȚA
Anexa_3_Decizie comisie_unitate școlară
Anexa_4_Fișa de evaluare
Anexa_5_PV comisie de echivalare

În scopul prevenirii răspândirii noului coronaVlfUS COVID 19, începând cu 07.octombrie.2020, C.C.D. Teleorman îşi suspendă temporar activitatea de relaţii cu publicul.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta prin mijloacele de comunicare online sau telefonic

Pentru comunicarea uzuală, vă rugăm să accesaţi, ca şi până acum, secţiunea Contact de pe site

• email: ccd_tr@yahoo.com
• tel: 0247 315 636
• fax: 0347 407064

Descarcă anunțul