Noul cadru metodologic privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, fundamentată pe standardele profesionale pentru profesia didactică, pe standardele de calitate şi pe competenţele profesionale, adecvat rolurilor didactice.

Adresa Nr. 3234/DGMRURS/19.07.2022

Ordin nr. 4224/06.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

ANEXA la OME Nr. 4224/06.07.2022: Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile

Anexa nr.1 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind acreditarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, respectiv pentru acordarea avizului pentru încadrarea unui program în categoria programe complementare

Anexa nr. 2 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind implementarea programelor pentru dezvoltare profesională continuă

Anexa nr. 3 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Denumirea furnizorului programului pentru dezvoltare profesională continua

Anexa nr. 4 la Metodologia-cadru aprobată prin OME nr. 4224/06.07.2022: Precizări privind comunicarea furnizorilor programelor pentru dezvoltarea profesională continuă cu Ministerul Educației.

Ordin nr. 4223/06.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023