C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

Planificarea interviurilor pentru candidații la posturile de formatori în cadrul programului Manager-CRED

  1. 07.04.2022 – orele 16.00-16.10 – GORAN GABRIELA, TR, ÎNV. PRIMAR
  2. 07.04.2022 – orele 16.30-16.40 – NEGREA ALEXANDRA, TR, GIMNAZIU
  3. 07.04.2022 – orele 17.00-17.10 – BAUER OANA RAMONA, DB, ÎNV. PRIMAR
  4. 07.04.2022 – orele 17.30-17.40 – SOREANU DINELA AXINETA, PH, GIMNAZIU
  5. 07.04.2022 – orele 18.00-18.10 – STOIAN GHEORGHE, CL, ÎNV. GIMNAZIU
  6. 07.04.2022 – orele 18.30-18.40 – DUMITRAŞCU MARIA CĂTĂLINA, AG, GIMNAZIU

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți formare Resurse educaționale digitale pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Dosarul electronic va fi depus on-line până în data de 03.05.2022 la adresa:
https://forms.gle/yAtjZAmWbkuEvsSz9

Descarcă anunțul
Descarcă anexe

Avand în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională contină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.

Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!
Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare.Formare nivel 2 ” poate fi urmat o singură dată.

Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfăsura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.

Descarcă adresa

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

Debut Atelierele CRED – Bune practici în educație

Descarcă comunicatul

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă cererea de înscriere
Descarcă declarația de disponibilitate

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat