C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

REZULTATELE FNALE din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educaţionale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, anunț de selecție nr.7418/02.11.2020

Descarcă

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă Anexa 1 – Cerere înscriere
Descarcă Anexa 2 – Declarație intenție

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor declarate eligibile la concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR
din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, apel de selecție în cadrul proiectului ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Apel de selecție nr. 7418/CRED/TR/02.11.2020

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE-EXPERTI RED, APEL DE SElECȚIE NR.7418/CRED/TR/02.11.2020, concursul de selectie pentru ocuparea unor posturi de Experti realizare resurse educationale deschise, in afara organigramei, in cadrul proiectului POCU ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educationale deschise Regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă Apel

Descarcă Anexa 1 Cerere inscriere
Descarcă Anexa 2 Declaratie disponibilitate
Descarcă Anexa 3 Fisa descriptiva
Descarcă Anexa 4 Portofoliu resurse
Descarcă Anexa 5 Grila evaluare

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă Apel

Descarcă Anexe

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.C, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă Apel

Descarcă Anexa 1

Descarcă Anexa 2