C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Anunț privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la workshop-ul „ETICA ÎN EDUCAȚIE”, organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN în cadrul proiectului CRED – Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.

PARTICIPANȚI:

Personal didactic din învățământul preuniversitar:

 • personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD etc;
 • cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculara, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.).

NOTA: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Copie Cl/Bl;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care sa corespundă criteriilor de selecție, respectiv „expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau „reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

WORKSOPU-UL SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20.05.2022

 • LOCAȚIA: COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA
 • DURATA: 8 h (face to face)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 14.04.2022-08.05.2022
 • ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

Planificarea interviurilor pentru candidații la posturile de formatori în cadrul programului Manager-CRED

 1. 07.04.2022 – orele 16.00-16.10 – GORAN GABRIELA, TR, ÎNV. PRIMAR
 2. 07.04.2022 – orele 16.30-16.40 – NEGREA ALEXANDRA, TR, GIMNAZIU
 3. 07.04.2022 – orele 17.00-17.10 – BAUER OANA RAMONA, DB, ÎNV. PRIMAR
 4. 07.04.2022 – orele 17.30-17.40 – SOREANU DINELA AXINETA, PH, GIMNAZIU
 5. 07.04.2022 – orele 18.00-18.10 – STOIAN GHEORGHE, CL, ÎNV. GIMNAZIU
 6. 07.04.2022 – orele 18.30-18.40 – DUMITRAŞCU MARIA CĂTĂLINA, AG, GIMNAZIU

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți formare Resurse educaționale digitale pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Dosarul electronic va fi depus on-line până în data de 03.05.2022 la adresa:
https://forms.gle/yAtjZAmWbkuEvsSz9

Descarcă anunțul
Descarcă anexe

Avand în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională contină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.

Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!
Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare.Formare nivel 2 ” poate fi urmat o singură dată.

Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfăsura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.

Descarcă adresa

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

Debut Atelierele CRED – Bune practici în educație

Descarcă comunicatul