C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Apel de selecție nr. 10690/CRED/TR/06.07.2021 – REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE RED4 din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, apel de selecție în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă rezultatele

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale.

Rezultalele celor 45 de workshop-uri pot fi vizualizate accesând următorul link:

LINK

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educationale deschise Regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Deascarcă apelul
Descarcă anexele (arhivă zip)

REZULTATELE FNALE din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educaţionale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, anunț de selecție nr.10057/25.05.2021

Descarcă rezultatele

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 – Apel de selecție nr. 10057/CRED/TR/25.05.2021.

Descarcă rezultat

REZULTATE FINALE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMIISTRATIVE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toț” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE-EXPERTI RED, APEL DE SElECȚIE NR.10057/CRED/TR/25.05.2021 , concursul de selectie pentru ocuparea unor posturi de Experti realizare resurse educationale deschise, in afara organigramei, in cadrul proiectului POCU ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă rezultatele

Obiectul anunțului de selecție este angajarea în cadrul echipei de implementare a Partenerului – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație – București, a unui număr de 103 experți disciplină – realizare ghiduri în afara organigramei instituției.

Descarcă anunț
Descarcă ANEXE anunț
(zip)

Casa Corpului Didactic Teleorman organizează în data de 04.06.2021, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, în intervalul orar 08.30-17.00, workshop-ul „Bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial” din seria celor 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”în cadrul Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” Cod SMIS 118327

Workshop-ul are caracter interactiv, fiind structurat pe tematici distincte, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie ce va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare. La eveniment participă personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor, reprezentanți ai asociaților de părinți/sindicate, etc.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educationale deschise Regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarca anexele (arhiva zip)