C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de Experți formare ciclul primar/gimnazial Resurse Educaționale Digitale : realizare, utlizare, evaluare. Formare nivel II, în afara organigramei, în cadrul proiectului ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, cod SMIS 2014+:118327

Descarcă rezultate

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de Experți formare ciclul primar/gimnazial Resurse Educaționale Digitale : realizare, utlizare, evaluare. Formare nivel II, în afara organigramei, în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED, pentru etapa probă eliminatorie – evaluarea dosarelor „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 – Apel de selecție nr.14869/CRED/TR/31.03.2022

Descarcă rezultatul

Având în vedere Adresa ME Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Teleorman, având ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022, ce va fi completat până la data de 17 mai 2022.

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.

Programul de formare continuă este GRATUIT, benneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.

După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactat pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa
Descarcă Anexele

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de Experți formare ciclul primar/gimnazial Resurse Educaționale Digitale : realizare, utlizare, evaluare. Formare nivel II, în afara organigramei, în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED, pentru etapa probă eliminatorie – verificarea eligibilității administrative a dosarelor „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327 – Apel de selecție nr.14869/CRED/TR/31.03.2022

Descarcă rezultat

REZULTATELE FINALE din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat

Planificarea interviurilor pentru candidații la posturile de formatori în cadrul programului Manager-CRED

 1. 05.05.2022 – orele 16.00-16.10 – STATE NORA FLORENȚA, IALOMIȚA, GIMNAZIU

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II, învăţământ gimnazial” (Curs acreditat, 30 CPT)

Link formular înscriere:
https://forms.gle/NZZcnLJDvnvcSZRF9

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial. Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Educație socială,
 • Educaţie muzicală,
 • TIC.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada mai – iulie 2022.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veți fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

Descarcă adresa M.E. 5562/CRED 14 04 2022

Anunț privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la workshop-ul „ETICA ÎN EDUCAȚIE”, organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN în cadrul proiectului CRED – Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.

PARTICIPANȚI:

Personal didactic din învățământul preuniversitar:

 • personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD etc;
 • cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculara, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.).

NOTA: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Copie Cl/Bl;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care sa corespundă criteriilor de selecție, respectiv „expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau „reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

WORKSOPU-UL SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20.05.2022

 • LOCAȚIA: COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA
 • DURATA: 8 h (face to face)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 14.04.2022-08.05.2022
 • ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru programul de formare acreditat „MANAGER-CRED”, regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă rezultat