Anunț privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la workshop-ul „ETICA ÎN EDUCAȚIE”, organizat de CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN în cadrul proiectului CRED – Activitatea A4.3. Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național.

PARTICIPANȚI:

Personal didactic din învățământul preuniversitar:

 • personal didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control, cu rol în aplicarea sau monitorizarea implementării Curriculumului național – inspectori școlari, directori ai unităților de învățământ, profesori metodiști ai ISJ sau CCD etc;
 • cadre didactice din învățământul primar și gimnazial experți în dezvoltare curriculara, autori de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital) care fac parte din grupul țintă al proiectului.

CRITERII DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • participanți la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondiala, Comisia Europeana etc.).

NOTA: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți, deoarece o persoană din grupul-țintă poate contribui la realizarea unui sau mai multor indicatori ai proiectului.

Documente necesare pentru înscrierea în grupul țintă:

 • Cerere de înscriere ca participant la workshop;
 • Formular de înregistrare individuală a participanților;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Copie Cl/Bl;
 • Adeverință sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care sa corespundă criteriilor de selecție, respectiv „expert în dezvoltare curriculară, autor de manuale școlare sau alte materiale didactice (inclusiv în format digital)” sau „reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ” experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

WORKSOPU-UL SE VA DESFĂȘURA ÎN DATA DE 20.05.2022

 • LOCAȚIA: COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” ALEXANDRIA
 • DURATA: 8 h (face to face)
 • PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 14.04.2022-08.05.2022
 • ÎNSCRIERILE SE FAC LA SEDIUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN