Casa Corpului Didactic Teleorman aduce la cunoştinţa formatorilor din învăţământul preuniversitar teleormănean că se pot depune, la sediul instituţiei, până la data de 26.09.2014, propuneri pentru cursuri de formare care să fie incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman.

Persoanele interesate vor completa macheta din ataşament şi o vor depune, în format letric, la sediul instituţiei, însoţită de următoarele documente:

–    Suportul de curs;
–    Copie după certificatul de formator;
–    CV-ul în format european
–    Copie carte de identitate
–    Copii după actele de studii

Macheta_oferta_de_formare