Începând cu data de 28 aprilie 2014, se primesc înscrieri pentru cursul de formare , „CIVITAS – o misiune democratică”, curs acreditat OMEN nr. 3200 din 13 martie 2014, categoria 3, cu 60 ore și 15 credite transferabile.

Cererile se descarcă de pe site. Pentru cei care nu au documente aduse în acest an la Casa Corpului Didactic Teleorman, se aduc dosare complete.
Documentele de înscriere se depun la sediul Casei Corpului Didactic, str. Carpați, nr. 15, camera 6, între orele 9:00-14:00.