Navigare

C.C.D.Teleorman demarează pentru perioada următoare procedură de selecție a cursurilor de formare pentru anul școlar 2018 – 2019 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEN.

Detalii găsiti aici:

 1. Procedură de selecție cursuri de formare pentru anul școlar 2018-2019;
 2. Macheta oferta de formare pentru anul scolar 2018-2019;
 3. Fișa de evalaure.

„O nouă abordare a învăţământului teleormănean – experienţe dobândite în proiectele cu finanţare europeană” – ediţia a II-a

 ARGUMENT:

Necesitatea crescândă a noilor dimensiuni europene ale educaţiei aduce permanent provocări în domeniul dezvoltării resurselor umane. Astfel, educaţia se adresează tuturor cadrelor didactice, membrilor comunităţii, părinţilor şi elevilor care promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe.

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor europene constituie unul din fundamentele educaţiei,  începând cu cea mai fragedă vârstă.

Învăţământul românesc actual urmăreşte abordarea  integrală a educaţiei, nediscriminarea ei, implicarea familiei şi a comunităţii în educarea copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale.

Cadrele didactice vor aborda în spirit inovator teme specifice tipurilor de învățământ, vor disemina exemplele de bună practică, vor promova interdisciplinaritatea, activităţile extracurriculare şi activităţile educative derulate în  parteneriat cu instituţii din ţară şi din străinătate, comunitatea locală şi ONG-uri.

Prin obiectivele sale, simpozionul promovează formarea în stil european a personalităţii cadrelor didactice şi a elevilor, prin schimbarea mentalităţii tuturor actorilor implicaţi în activitatea educaţională.

SCOP:

 Simpozionul constituie un bun prilej pentru promovarea proiectelor educaţionale cu finanţare europeană, stimularea creativităţii inovatoare şi dezvoltarea parteneriatelor vizând cooperarea în educaţie.

OBIECTIVE:

 • Formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice în vederea unui învăţământ de calitate;
 • Diseminarea bunelor practici în activitatea de cooperare europeană în educaţie;
 • Realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ care au implementat proiecte educaţionale cu finanţare europeană.

GRUP ŢINTĂ:

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Teleorman, reprezentanți ai instituțiilor publice și private preocupaţi de stimularea elevilor şi profesorilor în procesul de cunoaştere şi derulare a proiectelor europene prin iniţiative de parteneriat internaţional, respectiv acţiuni în domeniul educaţiei pentru promovarea valorilor europene în educaţie.

SECŢIUNEA:

Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET, derulate în perioada 2016-2017; 2017-2018 şi în curs de derulare).

Unități de învățământ/Instituții publice/Instituții private – avizate pentru diseminare:

Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială Buzescu;

Școala Gimnazială Nanov;

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;

Colegiul Național ,,Anastasescu” Roşiorii de Vede;

Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele;

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria;

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Alexandria;

Casa Corpului Didactic Teleorman

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Asociația „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” A.P.C.E., Frumoasa, Teleorman

„Asociaţia de Economie Socială a Tinerilor 2013” Alexandria, Teleorman

PARTENERI LOCALI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman;
 • Casa Corpului Didactic Teleorman;

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

 Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr.15.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Sesiune prezentări: Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

 • 09,00 – 09,15 – Primirea participanţilor şi a invitaţilor;
 • 09,15 – 09,30 – Cuvânt de deschidere, inspector școlar general I.Ş.J. Teleorman;
 • 09,30 09,45 – Prezentarea agendei de lucru a simpozionului/a grupelor de lucru;
 • 09,45 12,00 – Prezentarea lucrărilor cadrelor didactice pe secţiuni: KA1/KA2/VET;
 • 12,00 – 12,30 – Cafeneaua Publică cu tema: SWOT participare proiecte cu finanțare CE;
 • 12,30 – 13,00 – Concluzii, înmânarea diplomelor de participare.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

Secțiunea: Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET).

 • Se pot înscrie cadre didactice din învățământul primar, gimnazial şi liceal, reprezentanți instituții publice/private, în mod special persoane care provin din instituțiile vizate.
 • Prezentările vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, la una dintre adresele de e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Numele fişierului ataşat, expediat pe adresele de e-mail menţionate mai sus, trebuie să fie: nume şi prenume – titlul lucrării (exemplu: Popa Ana – titlul/tipul proiectului).
 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Pentru redactare, se vor respecta următoarele instrucţiuni:
 • textele de prezentare ale proiectelor înscrise vor avea max. 3 pagini şi 2 autori;
 • editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând; redactare obligatorie cu diacritice;
 • titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
 • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia cu Times New Roman12;
 • la două rânduri de numele autorului/autorilor, se începe scrierea textului;
 • Pentru prezentarea proiectului vă punem la dispoziţie calculator și videoproiector;
 • Prezentarea fiecărui proiect nu va depăşi 10-15 minute;
 • Materialele vor fi trimise în format electronic CD sau e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Pentru a putea fi publicat, textul de prezentare al proiectului se va încadra în max. 3 pagini. Galeria foto aferentă prezentării va conține 10-15 fotografii reprezentative realizate în timpul activităților de învățare din cadrul proiectului și va fi transmisă electronic.
 • FISA DE INSCRIERE 

Notă: Pentru informații suplimentare, persoanele de contact:

Prof. Alina Daniela CEPAN, tel. 0740419716

Prof. Estera Ligia STANCU, tel. 0766718323

Programul Cercurilor Pedagogice pentru sem. al II-lea de aici.

Program_cercuri_ped_sem2_2017-2018_v3

PROIECT EDUCATIV JUDEŢEAN „LĂSAŢI COPIII SĂ VINĂ LA MINE!”

   Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman și Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a IV-a, inclus în CAERI 2018.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

1_Proiect_educativ_Lasati_copiii_2018

2_Anexe_proiect_Lasati_copiii_sa_vina_la_Mine

 

Cercuri pedagogice sem I 2017-2018

RAPORT – LANSARE PROIECT CRED

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI”

         Marţi 14 noimebrie 2017, în Sala „C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului, Ministerul Educaţiei Naţionale a organizat Conferinţa de lansare a proiectului strategic CRED – „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” în prezenţa ministrului Educaţiei Naţionale, domnul Liviu Marian POP, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, domnul Marius NICA, preşedintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României, doamna Ecaterina ANDRONESCU, președintelui Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaților, doamna Camelia GAVRILĂ, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, domnul Gabriel Liviu ISPAS, secretarul de stat al Ministerului Educaţiei Naţionale, doamna Ariana Oana BUCUR, consilieri al Guvernului României, partenerilor de proiect – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Casele Corpurilor Didactice din Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș, Inspectoratelor Şcolare din judeţele Bihor şi Iași, respectiv Bucureşti, precum şi a cadrelor didactice, manageri de unităţi de învăţământ preuniversitar, membrilor federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură, membrilor ai asociaţiilor reprezentantive ale părinţilor şi ale elevilor, reprezentanţi ai mass-media.

Broșura Proiectului CRED – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI” o puteți descarca de aici.

RAPORT – LANSARE PROIECT CRED – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ PENTRU TOŢI” îl puteți descarca de aici.

            În calitate de partener în cadrul proiectului, de la Casa Corpului Didacatic Teleorman au participat directorul, Eliza Marinela SOTIRESCU, profesorul metodist Ștefan IANCU, informatician Mariana POPA și administrator financiar Mirela MARDALE.

 

În numele Echipei CCD-Teleorman,

Director,

Eliza Marinela SOTIRESCU

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOZION JUDEŢEAN .Memoria trecutului. File de istorie locală simpozion 2017 

DETALII DESFĂȘURARE SIMPOZION.

Casa Corpului Didactic Teleorman, caută 3 (trei) profesori metodiști  pentru anul școlar 2017-2018. Norma este de 0,5 post.

Condițiile pentru funcția de profesor metodist : cadru didactic titular în învățământ, gradul didactic II și minim 6 ani vechime.

De preferință căutăm profesori din ariile curriculare limbi străine, educație fizică, istorie-socioumane, cu domiciliul în Alexandria. Preferăm și detașarea unui profesor învățământ primar/preșcolar.

Cadrele didactice interesate pot trimite CV pe adresa ccd_tr@yahoo.com, pănă luni, ora 10.

 

Director,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

Casa Corpului Didactic Teleorman, caută profesori metodiști , 2 funcții vacante, pentru anul școlar 2017-2018.

Condițiile pentru funcția de profesor metodist : cadru didactic titular în învățământ, gradul didactic II și minim 6 ani vechime.

Cadrele didactice interesate pot participa luni la un interviu cu conducerea instituției, începând cu ora 10.

Candidații să aibă la ei un CV însoțit de documente justificative și să fie dornice de muncă.

Ne puteți contacta pe adresa: ccd_tr@yahoo.com

Director,

Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

Newsletter M.E.N. nr. 1. Click la http://www.isjtr.ro/nlmen/