Navigare

Casa Corpului Didactic Teleorman vă solicită ca în perioada 02-09.09.2019 să trimiteți propunerile de activități cultural-artistice, științifice și metodice pentru anul școlar 2019-2020.

Cadrele didactice interesate vor trimite până la data de 09.09.2019 titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați conform modelului atașat pe adresa de e-mail ccd_tr@yahoo.com.

Detalii găsiți AICI

C.C.D.Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selecție a cursurilor de formare pentru anul școlar 2019 – 2020 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEN.

Detalii găsiti aici:

Procedură selecție formatori

Fișa de evaluare

Machetă ofertă formare 2019-2020

Program Cercuri pedagogice sem. II, 2018-2019

Rezultatele selecției grupului țintă pentru cursul FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ ȘI ÎN SIGURANȚĂ A INTERNETULUI le puteți descărca de aici.

Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman si Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a V-a, inclus în CAERI 2019.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

Descarcă proiect

Descarcă anexe proiect (pdf)
Descarcă anexe proiect (docx)

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”Alexandria, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Teleorman și Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează, în data de 15 mai 2019, SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Educația pentru un mediu înconjurător curat în secolul al XXI-lea – educația pentru o viață sănătoasă a generațiilor prezente și viitoare”.

Detalii găsiti dand click aici.

Casa Corpului Didactic Teleorman în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii  vă invită să participaţi la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”.

Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net – www.oradenet.ro – şi este sprijinit de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.

Programul avizat este gratuit pentru 50 de participanţi din județul Teleorman şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore. Întâlnirile se vor derula în perioada Martie-Mai 2019 în Alexandria.

Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata cursului şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.

Detalii despre inscriere la curs gasiti aici.

Inscrierea se face online  dand click pe linkul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsGojfF9DKpHAkKnU297TgoUoEKUmtbsA9WvTAlEeKjTXpA/viewform

 

 

Cercurile pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ

Tema:
1. Managementul parteneriatelor/proiectelor educaționale. Educația nonformală în spiritul valorilor naționale-etapă în formarea și dezvoltarea personalității copilului/elevului. Diseminarea exemplelor de bună practică.

2. Documentele manageriale ale unităților de învățământ preuniversitar – clarificări privind elaborarea și implementarea acestora.

Descarcă

 

Simpozionul judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” este conceput pentru a face cunoscută importanţa întelegerii rolului pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut în istoria noastră, prin toate mijloacele de care dispunem.

Simpozionul iși propune să promoveze și să popularizeze preocupările elevilor și ale cadrelor didactice în acest scop.

Interdisciplinaritatea este o necesitate de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale.

Organizarea acestui simpozion are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini și abilități necesare pe toată durata educației.

În acelaşi timp, tematica propusă se doreşte un argument viabil pentru a demonstra că o temă istorică poate fi abordată din mai multe direcții pentru a fi  înteleasă mai bine.

Organizarea Simpozionului Judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” se doreste a fi axată pe dezbateri și numeroase teme practice, pe îmbogățirea cunoștințelor personale prin aprofundarea temei, ducând la îmbogăţirea  experienţei profesionale a tuturor participanţilor.

ORGANIZATORI :

  • Inspectoratul Școlar Județean Teleorman
  • Casa Corpului Didactic Teleorman

PARTENERI :

  • Societatea de Ştiinte Istorice din România – Filiala Teleorman

Detalii găsiți aici.

Anul 2018 este dedicat marcării a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și a realizării Marii Uniri. Pentru marcarea acestor două evenimente majore în istoria locală, națională și universală, Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, jud. Teleorman, va organiza Simpozionul Județean ”Memoria trecutului. File de istorie locală”, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Societatea de Științe Istorice din România- filiala Teleorman, Catedrala ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Zimnicea, Primăria orașului Zimnicea, Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională, Asociația Euro Teleorman.

Simpozionul este cuprins in CAEJ al ISJ Teleorman, domeniul cultural-artistic: Culturi și civilizații, pozitia 2, pag.2 și în Planul managerial al C.C.D. Teleorman pentru anul școlar 2018-2019,

Detalii despre simpozion gasiti aici.