C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea SudMuntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială, a fost omisă evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Prahova.

Descarcă (document corectat)

Casa Corpului Didactic organizează selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Teleorman, în vederea participării la programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

Vă atașăm adresa sosită de la MEN și ANEXA 4-1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial

Adresa M.E.N.

ANEXA 4-1

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 3

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 2

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selectie pentru ocuparea unor posturi de experti pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327
Anunt de selectie nr. 806/CRED/TR/02.07.2019

Descarcă

Detalii despre debultul formării cadrelor didactice din învațamântul primar în cadrul proiectului ”„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, ID 118 327, gasiți dând click aici.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele finale la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, 1n afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarcă cererea de înscriere

Descarcă declarația de disponibilitate

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare nivel II – învățământ primar, fiecare participant va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere (se completeaza la sediul CCD)
  • formular grup ţintă (se completeaza la sediul CCD)
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (se completeaza la sediul CCD)
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (se completeaza la sediul CCD)
  • copie CI/BI,
  • copie certificat de nastere,
  • copie certificat de căsătorie,
  • copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat)
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).