C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Detalii despre debultul formării cadrelor didactice din învațamântul primar în cadrul proiectului ”„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, ID 118 327, gasiți dând click aici.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele finale la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, 1n afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul

Descarcă cererea de înscriere

Descarcă declarația de disponibilitate

Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare nivel II – învățământ primar, fiecare participant va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere (se completeaza la sediul CCD)
  • formular grup ţintă (se completeaza la sediul CCD)
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (se completeaza la sediul CCD)
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (se completeaza la sediul CCD)
  • copie CI/BI,
  • copie certificat de nastere,
  • copie certificat de căsătorie,
  • copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat)
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL FINAL LA PROBA DE EVALUARE A DOSARULUI în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Anunț de selecție nr. 426/CRED/TR/20.05.2019

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARULUI în cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Anunț de selecție nr. 426/CRED/TR/20.05.2019

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Anunț de selecție nr. 426/CRED/TR/20.05.2019

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă

Ca urmare a adresei MEN nr.1590/CRED/04.06.2019 privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar pentru cursul de formare profesională continuă „CREDCurriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II-învăţământ primar” (120 de ore, 30 CPT), acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED”, vă solicităm să realizaţi selecţia, la nivelul unităţii de învăţământ, a cadrelor didactice încadrate în acest an şcolar în învăţământul primar, care să participe la acest curs.

Descarcă anunțul

Descarcă Anexa 1 – Calendar selecție

Descarcă Anexa 2 – Criterii seecție