C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experti în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă apel

Descarcă Anexa 1

Descarcă Anexa 2

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

REZULTATE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toț” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să ne transmiteți – până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro – propuneri/sugestii de îmbunătățire.

Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici ”Creatori de Educație”.

După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.

Descarcă

Cristina SGĂRDEA
Asistent Manager proiect CRED – Ministerul Educației Nationale
(UIPFFS )
Str. Putul cu Plopi nr 7, sector 1, Bucuresti

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor declarate eligibile la concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din cadrul echipelor de implementare, în afara organigramei, pentru regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială s-au produs unele erori, corectate după cum urmează:

  • S-a adăugat poziția 49 – evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Argeș
  • La poziția 24 județul Argeș, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație fizică și sport nu istorie.
  • La poziția 5 județul Prahova, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație muzicală nu expert formare ciclul primar

Descarcă fișierul corectat

CORRIGENDUM Nr. 1 LA APELUL nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019 privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi”- CREDCod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

În contextul prezentării celor mai recente rezultate PISA (2018), ne-am gândit este important ca programul de formare CRED sa valorifice resursele și instrumentele dezvoltate de I.S.E. în ultimii ani. Promovarea unei învățări orientate autentic pe competențe în fiecare clasă este cel mai bun mod de a îmbunătăți achizițiile elevilor (și implicit rezultatele la evaluări naționale și internaționale), idee prezentă în toate modulele programului nostru de formare.

O selecție a acestor resurse este prezentată mai jos:

· Ghiduri şi resurse de învăţare pentru profesori, dezvoltate pe baza analizei rezultatelor elevilor la evaluările internaționale TIMSS și PIRLS (ghiduri metodologice, culegeri de itemi pentru diferite domenii, culegeri de instrumente de testare, inclusiv greșeli tipice în predare-învățare) http://www.ise.ro/instrumente-de-test-si-ghiduri-timss-si-pirls/.

· În fiecare an, rapoartele privind starea sistemului conțin o secțiune dedicată prezentării rezultatelor la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și la Bacalaureat, elaborată de cercetătorii noștri https://www.edu.ro/starea-invatamantului. Rapoartele au cuprins, în anumiți ani, analize secundare ale rezultatelor elevilor la evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a http://www.ise.ro/rezultatele-elevilor-la-evaluarile-nationale-de-la-finalul-clasei-a-ii-a-a-iv-a-si-a-vi-a/.

· Articole în reviste de specialitate din domeniul educației sau conferințe naționale de cercetare în educație (www.cered.ro). Exemplu: Sarivan Ligia, Rezultate la ultima ediţie a studiului internaţional PIRLS – oportunităţi pentru dezvoltarea de curriculum şi pentru regândirea practicilor de lectură, Ed. Universitară, 2015, p. 87 (http://www.cered.ro/wp-content/uploads/2016/11/volumul-conferintei-cered-2014.pdf).

· Instrumente de evaluare a nivelului de performanță al competențelor cheie ale elevilor la finalul clasei a IV-a https://www.ise.ro/evaluare-competente-cheie/

Aceste resurse – disponibile și pe site-ul I.S.E. la adresa http://www.ise.ro/ce-am-invatat-din-evaluarile-nationale-si-internationale/ – pot fi analizate și valorificate în cadrul activităților de formare și în webinarii. Echipa I.S.E. implicată în proiectul CRED vă poate răspunde la întrebări și vă poate oferi sprijin în acest demers.