C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă

Ca urmare a adresei MEN nr.1590/CRED/04.06.2019 privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul primar pentru cursul de formare profesională continuă „CREDCurriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II-învăţământ primar” (120 de ore, 30 CPT), acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED”, vă solicităm să realizaţi selecţia, la nivelul unităţii de învăţământ, a cadrelor didactice încadrate în acest an şcolar în învăţământul primar, care să participe la acest curs.

Descarcă anunțul

Descarcă Anexa 1 – Calendar selecție

Descarcă Anexa 2 – Criterii seecție

CORRIGENDUM 2 LA APELUL nr. 411/CRED/TR/9.05.2019 privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea SUD-MUNTENIA, În afara organigramei, În cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISA pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE

Descarcă anunțul

Cerere

Declarație disponibilitate

REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

Corrigendum la Apelul de selectie formatori din data de 09.05.2019 Proiect CRED se descarcă de aici.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

Descarcă anunțul

Descarcă Anexa 1

Descarcă Anexa 2

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

România promovează o educație deschisă, flexibilă, bazată pe aplicarea corectă și creativă a politicilor publice destinate formării viitorilor cetățeni, implicați activ în procesul de consolidare a identității naționale în context european.

Selecția urmărește facilitarea învățării, astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de trăsăturile sale de personalitate, de modul său de învățare sau de posibilele dificultăți întâmpinate în perioada de studiu, indiferent de etnie, dizabilitate etc. Creativitatea dascălilor este calitatea care stă la baza potențării experienței profesionale reflectate în rezultatele fiecărui copil, indiferent de înzestrarea nativă a acestuia. Asigurarea egalității de șanse și împlinirea personală a fiecărui elev sunt obiective ale școlii românești de astăzi. A crea devine astfel un verb conjugat în orice școală sub semnul identității profesionale a fiecărui cadru didactic. În acest spațiu al creației, nevoia de libertate se dezvoltă în inițiative, activități și rezultate care pun în ecuație orizontul de așteptare al fiecărui elev cu potențialul individual și cu nevoile societății. Orice succes profesional pe care dascălii îl înregistrează reprezintă o experiență importantă pentru educația din România, în fapt o experiență de bună practică, sustenabilă pentru întregul sistem. Platforma online www.creatorideeducatie.ro  este spațiul virtual care va găzdui toate detaliile despre activitatea creatorilor de educație, completate cu materiale suport pentru diverse activități de succes și, firește, testimoniale. Această selecție trebuie să creeze un spațiu concurențial, cu scopul de a spori valoarea actului didactic. Evaluarea produselor – exemple de bună practică – se va realiza de către o comisie abilitată, prin aplicarea obiectivă a unei grile de evaluare.

Link către site-ul Creatori de educație

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Anunț de selecție nr. 363/CRED/TR/03.04.2019

Descarcă