REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea SudMuntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială, a fost omisă evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Prahova.

Descarcă (document corectat)