Proiectul ” STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR” a debutat la data de 01.09.2017 şi se va finaliza la data de 31.08.2019, având o finanțare de 21.005 Euro  prin Programul Erasmus+.

Priorităţile proiectului sunt:

 • Educaţia deschisă şi inovatoare în era digitală;
 • Extinderea competenţelor profesorilor în educaţia adulţilor;
 • Întărirea profilului profesiilor didactice în educaţia pentru adulţi;
 • Dezvoltarea unei metodologii inovative care permite învăţarea competenţelor transversale în domeniul informatiei;

Prin proiect se urmăreşte încurajarea folosirii comunicării tehnologizate în centrele europene pentru adulţi şi încearcă să creeze o rotaţie a centrelor participante la proiect într-o perioadă de experimentare în care fiecare centru va pune în practică strategia de digitalizare a activităţilor sale.

De asemenea, ca prioritate specifică, proiectul îşi propune să formeze cadre didactice, iar beneficiarii indirecţi sunt adulţii formaţi de aceştia.

Proiectul promovează metode moderne de comunicare şi tehnologie atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;

DESCRIEREA PROIECTULUI:

S-a constatat că, în ciuda varietăţii proiectelor prin care se urmăreşte formarea adulţilor în era digitală, este încă nevoie de mai mult efort din partea furnizorilor de formare pentru a se atinge obiectivele propuse.

Astfel, proiectul îşi propune instruirea cadrelor didactice în implementarea strategiei digitale în educarea adulţilor.

Proiectul propune dezvoltarea de cursuri de formare pentru îmbunătățirea disponibilității și calității cursurilor europene de formare a formatorilor, managerilor sau alte categorii de personal din educația pentru adulți.

IMPLEMENTAREA  PROIECTULUI

Proiectul se va desfăşura pe o perioada de 2 ani, timp în care partenerii din cele cinci ţări vor organiza mai multe întâlniri.

La fiecare 4 luni, cei implicaţi vor face schimb de documente, se vor informa reciproc în legătură cu activităţile desfaşurate .

Proiectul are în structura sa 6 întâlniri transnaţionale:

M1- Huelva ( Spania)- noiembrie 2017

M2- Lodz(Polonia)- februarie 2018

M3- Bari( Italia)- Iunie 2018

M4- Alexandria( România)- octombrie 2018

M5- Sakarya( Turcia)- martie 2019

M6- Roma( Italia)- iunie 2019

1(o) activitate  de  predare/învățare:

C1 – Lodz(Polonia)

Proiectul va fi monitorizat permanent şi se vor realiza evaluări, din septembrie 2017 până în august 2019.

Diseminarea proiectului se va realiza prin broşuri, pliante, buletine de ştiri.

Proiectul are două forme de comunicare:

 • directă, prin întâlniri în cadrul organizat, când se vor desfăşura 9 activităţi
 • şi pe platformă, unde se vor desfăşura 5 activităţi.

În cadrul IO1, se va urmări:

Definirea  strategiilor digitale necesare formării adulţilor;

Definirea piloţilor  locali;

Identificarea şi susţinerea celor mai bune practici;

Evaluarea formării;

În cadrul IO2 se va urmări:

Identificarea domeniilor de interes;

Structura şi caracteristicile comunităţii;

Implementarea în comunitate;

Promovarea proiectului;

REZULTATELE  PROIECTULUI

Profesorii  îşi vor  institui abilitățile  în  următoarele  domenii :

 • mediu de  învățare  pentru  învățământul  digital  integrat;
 • implementarea rețelelor, conectivitate, acces;
 • bibliotecile și mediile media;
 • registre electronice  şi arhive ;
 • securitatea datelor;
 • media şi reţelele sociale;
 • Dezvoltarea gândirii bazată pe calculator;
 • Deschiderea spre resurse educaţionale şi conţinuturi digitale;
 • Colaborare în reţele de comunicare;

Casa Corpului Didactic participă la acest proiect, ca partener ce reprezintă  România, având ca domeniu de activitate formarea cadrelor didactice care la rândul lor pregătesc copii de ciclul primar, gimnazial şi liceal.

Director C.C.D. Teleorman

Prof Eliza Marinela SOTIRESCU