Casa Corpului Didactic Teleorman organizează Programul de formare continuă Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri naţionale (extindere de la CCD Argeş), acreditat prin OMENCŞ Nr. 5990/16.12.2015, categoria 1, 121 ore, 30 credite profesionale transferabile. Taxa de înscriere este de 300 lei.

Înscrierile se vor face la secretariatul CCD Teleorman în perioada 08.04.2016-30.04.2016.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la nr. de telefon 0247/315636 sau la adresa de    e-mail: ccd_tr@yahoo.com