Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat APELUL pentru selecţia profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/ domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.

Varianta electronică a documentului se regăseşte la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/24189

Apel_selectie_elaborare_curriculum_2016