Având în vedere asigurarea cadrului necesar dezvoltării profesionale şi personale a personalului din învăţământul preuniversitar, Casa Corpului Didactic Teleorman lansează în perioada 11.07.2022 -19.08.2022 Apel de selecție privind propunerea de programe de formare continuă, ce vor fi incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Teleorman, avizată de Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023.

Activităţile de formare continuă, propuse de Casa Corpului Didactic Teleorman în anul şcolar 2022–2023, au drept scop promovarea unui învăţământ de calitate, sprijinind personalulul din învăţământul preuniversitar în demersul profesional.

Casa Corpului Didactic Teleorman este recunoscută ca fiind autentic ofertant de formare continuă, fapt ce derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi a activităţilor de formare continuă, asigurănd accesul la surse de informare diverse, schimburi de bune practici, dezvoltarea personalităţii în domeniul profesional.

Descarcă ANEXE
Descarcă procedura