Navigare

Casa Corpului Didactic Teleorman in parteneriat cu Asociația pentru educație și cultură Adlittera A.E.C.A. organizează atelierul „Superdascăl” în data de 22 noiembrie 2019.

Înscrierea se face on-line prin completarea formularului electronic, accesând acest link-ul următor:

https://forms.gle/S5PhJ9xiVnvJtpLQA

ÎN ATENȚIA RESPONSABILULUI CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procedura nr.38S91/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Descarcă

Casa Corpului Didactic Teleorman vă solicită ca în perioada 02-09.09.2019 să trimiteți propunerile de activități cultural-artistice, științifice și metodice pentru anul școlar 2019-2020.

Cadrele didactice interesate vor trimite până la data de 09.09.2019 titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați conform modelului atașat pe adresa de e-mail ccd_tr@yahoo.com.

Detalii găsiți AICI

C.C.D.Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selecție a cursurilor de formare pentru anul școlar 2019 – 2020 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEN.

Detalii găsiti aici:

Procedură selecție formatori

Fișa de evaluare

Machetă ofertă formare 2019-2020

Program Cercuri pedagogice sem. II, 2018-2019

Rezultatele selecției grupului țintă pentru cursul FOLOSIREA UTILĂ, CREATIVĂ ȘI ÎN SIGURANȚĂ A INTERNETULUI le puteți descărca de aici.

Casa Corpului Didactic Teleorman, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman si Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, vă invită să participaţi la Proiectul Educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine!”, Ediţia a V-a, inclus în CAERI 2019.

Pentru mai multe informaţii consultaţi documentele ataşate.

Descarcă proiect

Descarcă anexe proiect (pdf)
Descarcă anexe proiect (docx)

Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare”Alexandria, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Teleorman și Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează, în data de 15 mai 2019, SIMPOZIONUL NAȚIONAL „Educația pentru un mediu înconjurător curat în secolul al XXI-lea – educația pentru o viață sănătoasă a generațiilor prezente și viitoare”.

Detalii găsiti dand click aici.

Casa Corpului Didactic Teleorman în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii  vă invită să participaţi la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”.

Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net – www.oradenet.ro – şi este sprijinit de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.

Programul avizat este gratuit pentru 50 de participanţi din județul Teleorman şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore. Întâlnirile se vor derula în perioada Martie-Mai 2019 în Alexandria.

Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata cursului şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.

Detalii despre inscriere la curs gasiti aici.

Inscrierea se face online  dand click pe linkul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsGojfF9DKpHAkKnU297TgoUoEKUmtbsA9WvTAlEeKjTXpA/viewform

 

 

Cercurile pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ

Tema:
1. Managementul parteneriatelor/proiectelor educaționale. Educația nonformală în spiritul valorilor naționale-etapă în formarea și dezvoltarea personalității copilului/elevului. Diseminarea exemplelor de bună practică.

2. Documentele manageriale ale unităților de învățământ preuniversitar – clarificări privind elaborarea și implementarea acestora.

Descarcă