C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

ERATA

In tabelul privind rezultatele selecției la proba  de evaluare a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de experți din afara organigramei pentru Regiunea Sud-Muntenia, coloana punctaj, poziția 29, se va citi:

Poziția 29, coloana punctaj, se va citi 92 în loc de 44.

REZULTATELE SELECȚIEI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI DIN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE  DESCARCATI DE AICI.

REZULTATELE SELECȚIEI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI DIN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE  DESCARCATI DE AICI.

Grilele de evaluare pentru postuhttp://ccd.isjtr.ro/wp-content/uploads/2018/12/tabel-nominal-evaluare-experti-r de  experti in afara organigramei le puteti descarca de aici.

Rezultat probă verificare eligibilitate administrativa – anunț de selecție experți formare nr. 141/CRED/TR/29.10.2018

Descarcă

Apel selecție experți

Anexele 1 și 2 la apelul de selecție

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE A EXPERȚILOR FORMARE ÎN REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE PUTEȚI DESCARCA DE AICI.

REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE EXPERȚI FORMATORI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR LE PUTEȚI DESCARCA DAND CLICK AICI.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  că rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, vor fi publicate vineri, 12.10.2018, ora 14.

CRED_Rezultate_evaluare_dosare_ocupare_posturi_formatori

Grila_de_evaluare

 

Rezultatele în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative, le puteți descărca dând click mai jos:

Rezultate în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative pentru concursul de selecție a experților formatori pentru Regiuna Sud-Muntenia în cadrul proiectului ”CRED – Educație deschisă pentru toți!”, cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  rezultatele selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. 

Rezultatele selecției  pot fi descărcate dând click mai jos:

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.  Apelul poate fi descărcat dând click mai jos:

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1,2 la Anunțul de selecție formatori_CRED_TR_Regiunea Sud Muntenia

 

COMUNICAT

 Azi, 15.12.2017,  debuteaza primele 4 subactivitati în cadrul proiectului C.R.E.D., după cum urmează:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului
Director C.C.D. Teleorman
Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman

2014-2020