C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de experti în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI” – CRED, cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă apel

Descarcă Anexa 1

Descarcă Anexa 2

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

REZULTATE ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toț” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

Vă invităm să consultați regulamentul Selecției naționale de bune practici, în învățământul primar și gimnazial românesc, „Creatori de Educație”, și să ne transmiteți – până la data de 3 februarie 2020, la adresa contact@educred.ro – propuneri/sugestii de îmbunătățire.

Scopul acestui demers este optimizarea regulamentului, noua formă a acestuia urmând să fundamenteze ediția de anul acesta a Selecției naționale de bune practici ”Creatori de Educație”.

După data de 3 februarie, propunerile primite vor fi evaluate si integrate într-o nouă formă a regulamentului, urmând ca documentul actualizat să fie supus consultării publice.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” – cod SMIS 2014+:118327 este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, iar Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului.

Descarcă

Cristina SGĂRDEA
Asistent Manager proiect CRED – Ministerul Educației Nationale
(UIPFFS )
Str. Putul cu Plopi nr 7, sector 1, Bucuresti

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor declarate eligibile la concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL ÎN URMA CONTESTAȚIILOR LA PROBA ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de recrutare și selecție a experților pentru posturile vacante din cadrul echipelor de implementare, în afara organigramei, pentru regiunea Sud-Muntenia, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială s-au produs unele erori, corectate după cum urmează:

  • S-a adăugat poziția 49 – evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Argeș
  • La poziția 24 județul Argeș, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație fizică și sport nu istorie.
  • La poziția 5 județul Prahova, expertul formare ciclul gimnazial are specialitatea Educație muzicală nu expert formare ciclul primar

Descarcă fișierul corectat

CORRIGENDUM Nr. 1 LA APELUL nr. 2436/CRED/TR/15.11.2019 privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi”- CREDCod SMIS 2014+: 118327

Descarcă