C.R.E.D-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Anunţ privind selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” – formare nivel II, învăţământ gimnazial.

Link formular înscriere:
https://forms.gle/zGBDK5evCpHF5sgi8

Formularul se adresează cadrelor didactice din învăţământul gimnazial.

Condiţie obligatorie pentru înscriere – să aveţi cel puţin definitivare în învăţământ.

IMPORTANT!

Grupul ţintă pentru judeţul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate din învăţământul gimnazial, disciplinele:

 • Limba română,
 • Limba engleză,
 • Limba franceză,
 • Matematică,
 • Fizică,
 • Chimie,
 • Biologie,
 • Educaţie Fizică si Sport,
 • Educaţie tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie,
 • Religie,
 • Stiinţe sociale,
 • Educaţie muzicală,
 • Educaţie plastică,
 • Tic.

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfăsura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Seria următoare se va desfăsura doar în format online în perioada 17 mai-31 iulie.

Prin completarea acestui formular vă exprimaţi intenţia de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă. Toate informaţiile conţinute în prezentul formular sunt confidenţiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.C, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

Adresa Sud Muntenia 08.01.2021 privind selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ gimnazial.

Link formular înscriere https://forms.gle/S2ByZrL55VEqKnbGA

 Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT! 

Grupul țintă pentru județul Teleorman va fi constituit din cadre didactice calificate:

 • din învățământul gimnazial, disciplinele:
 • Biologie,
 • Educație Fizică și Sport,
 • Educație tehnologică,
 • Istorie,
 • Geografie
 • Religie

Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.

Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în ianuarie 2021 şi se va desfășura doar în format online.

Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.

REZULTATELE FNALE din cadrul concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi realizare resurse educaţionale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, anunț de selecție nr.7418/02.11.2020

Descarcă

REZULTATE FINALE LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă anunțul
Descarcă Anexa 1 – Cerere înscriere
Descarcă Anexa 2 – Declarație intenție

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE a dosarelor declarate eligibile la concursul de selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE EVALUARE A DOSARELOR
din cadrul concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, apel de selecție în cadrul proiectului ,,CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Apel de selecție nr. 7418/CRED/TR/02.11.2020

Descarcă