Mariana Popa

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selectie pentru ocuparea unor posturi de Experti realizare resurse educationale deschise, in afara organigramei, in cadrul proiectului POCU ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

Casa Corpului Didactic organizează selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Teleorman, în vederea participării la programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

Vă atașăm adresa sosită de la MEC și ANEXELE 5-1-3.

Apel
Anexa 5-1-3 primar
Anexa 5-1-3 gimnazial

https://sites.google.com/ccdtr.ro/erasmus/mobilit%C4%83%C8%9Bi/flux-2?authuser=0

Lucrările formatorilor sunt publicate în lucrarea ”THE TEACHER IN THE XXI CENTURY -TECHNOLOGY AND CREATIVITY”, ISBN 978-973-0-27507-0

Descarcă aici

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile pentru cadrele didactice participante la activități de formare din categoria 4. Programe speciale, în anul școlar 2019-2020

ADRESĂ ECHIVALARE 2020
ANEXA 1 Decizie comisie scoală
ANEXA 2 Fișă individuală echivalare
ANEXA 3 Proces verbal echivalare
ANEXA 4 adeverință echivalare

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor  posturi de Experți realizare resurse educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, cod SMIS 2014+: 118327

CRED_CCD_TR_Anunt_selectie_experti_RED _26_august_2020

CRED_CCD_TR_ Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti formare

CRED_CCD_TR_ Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare

CRED_CCD_TR_ Anexa 3 Fisa descriptiva a resursei educationale propuse

CRED_CCD_TR_ Anexa 4 Portofoliu de resurse edcuationale

CRED_CCD_TR_ Anexa 5 Grila de evaluare

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

CRED_CCD_TR_APEL SELECTIE EXPERTI EXTERNI 26.08.2020

CRED_CCD_TR_ Anexe_Apel selectie_echipa_ experti externi_26.08.2020

C.C.D. Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selectie a cursurilor de formare pentru anul scolar 2020-2021 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEC.

Detalii găsiti aici:

Descarcă Procedură selectie formatori
Descarcă Fisa de evaluare
Descarcă Machetă ofertă form

Descarcă cererea de înscriere
Descarcă declarația de disponibilitate

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează online conform avizului MEC nr. 2722/17.06.2020 următoarele cursuri gratuite prioritare MEC:

  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare, cu o durată de 24 ore (5 cursanți înscriși, 20 locuri libere);
  • Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, cu o durată de 24 ore (4 cursanți înscriși, 21 locuri libere);
  • Program de formare a cadrelor didactice care fac parte din comisiile județene de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, cu o durată de 24 ore (19 cursanți înscriși, 6 locuri libere);
  • Formarea continuă a profesorilor metodiști I.Ș.J., cu o durată de 24 ore – grupă completă;
  • Dezvoltarea profesională din perspectiva examenului de definitivat, cu o durată de 24 ore – grupă completă.

Cadrele didactice care doresc să participe la aceste cursuri sunt rugate să completeze formularul de înscriere de pe site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman până la data de 02.07.2020.

Descarcă anunțul