Mariana Popa

test test

test

APEL SELECTIE EXPERȚI CHELTUIELI INDIRECTE PROIECT CRED

CERERE DE INSCRIERE 

DECLARATIE DE DISPONIBILITATE 

Casa Corpului Didactic Teleorman în parteneriat cu Organizația Salvați Copiii  vă invită să participaţi la cursul de formare avizat „Folosirea utilă, creativă şi sigură a Internetului de către copii”.

Această iniţiativă face parte din programul educaţional Ora de Net – www.oradenet.ro – şi este sprijinit de Ministerul Educației Naționale prin Protocolul de colaborare Nr. 9780 din 03.08.2017.

Programul avizat este gratuit pentru 50 de participanţi din județul Teleorman şi conţine 5 module, cu o durată totală de 24 de ore. Întâlnirile se vor derula în perioada Martie-Mai 2019 în Alexandria.

Înscrierea şi selecţia participanţilor este condiţionată de asumarea participării pe toată durata cursului şi susţinerea activităţilor propuse pentru portofoliu, pe baza materialelor suport marca Ora de Net puse la dispoziţie în cadrul cursului de formare.

Detalii despre inscriere la curs gasiti aici.

Inscrierea se face online  dand click pe linkul

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOsGojfF9DKpHAkKnU297TgoUoEKUmtbsA9WvTAlEeKjTXpA/viewform

 

 

Rezultate finale probă evaluare dosare – anunț de selecție experți formare nr. 141/CRED/TR/29.10.2018

Descarcă

Descarcă [scan cu semnături]

Rezultate în urma soluționării contestațiilor la proba de evaluare a dosarelor – anunț de selecție experți formare nr. 141/CRED/TR/29.10.2018

Descarcă

Descarcă [scan cu semnături]

ERATA

In tabelul privind rezultatele selecției la proba  de evaluare a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de experți din afara organigramei pentru Regiunea Sud-Muntenia, coloana punctaj, poziția 29, se va citi:

Poziția 29, coloana punctaj, se va citi 92 în loc de 44.

REZULTATELE SELECȚIEI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI DIN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE  DESCARCATI DE AICI.

REZULTATELE SELECȚIEI LA PROBA DE EVALUARE A DOSARELOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE EXPERȚI DIN AFARA ORGANIGRAMEI PENTRU REGIUNEA SUD-MUNTENIA LE  DESCARCATI DE AICI.

Grilele de evaluare pentru postuhttp://ccd.isjtr.ro/wp-content/uploads/2018/12/tabel-nominal-evaluare-experti-r de  experti in afara organigramei le puteti descarca de aici.

Rezultatele selecției formatori pentru participarea la cursuri de formare în cadrul proiectului Erasmus+ ,,Imbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor” le puteti descarca de aici.

Cercurile pedagogice ale directorilor unităţilor de învăţământ

Tema:
1. Managementul parteneriatelor/proiectelor educaționale. Educația nonformală în spiritul valorilor naționale-etapă în formarea și dezvoltarea personalității copilului/elevului. Diseminarea exemplelor de bună practică.

2. Documentele manageriale ale unităților de învățământ preuniversitar – clarificări privind elaborarea și implementarea acestora.

Descarcă

 

Rezultat probă verificare eligibilitate administrativa – anunț de selecție experți formare nr. 141/CRED/TR/29.10.2018

Descarcă

Casa Corpului Didactic Teleorman anunţă organizarea selecţiei, prin concurs de dosare, în perioada noiembrie-decembrie 2018, a unui număr de 16 formatori în cadrul proiectului de mobilitate ,,Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA104-048116, proiect implementat în perioada 02.09.2018-03.09.2020.