Mariana Popa

Rezultate în urma soluționării contestațiilor la proba de evaluare a dosarelor – anunț de selecție experți nr.1241/CRED/TR/09.09.2019

Descarcă

ÎN ATENȚIA RESPONSABILULUI CU FORMAREA CONTINUĂ ŞI DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ

Procedura nr.38S91/03.10.2019 privind echivalarea şi acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale

Descarcă

Pagină în construcție

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selecţie pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea SudMuntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

ERATĂ
În tabelul privind rezultatele selecției la proba de verificare a eligibilității administrative a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți formare pentru regiunea Sud-Muntenia, dintr-o eroare materială, a fost omisă evaluarea dosarului unui expert formare de la județul Prahova.

Descarcă (document corectat)

Casa Corpului Didactic organizează selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Teleorman, în vederea participării la programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial” acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman în cadrul proiectului „CURRICULUL RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi – CRED”, cu durata de 120 ore, blended-learning, 30 CPT.

Vă atașăm adresa sosită de la MEN și ANEXA 4-1 Tabel centralizator la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial

Adresa M.E.N.

ANEXA 4-1

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv cu Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al municipiului București implementează, în perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 3

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.

APEL SELECȚIE

ANEXA 1

ANEXA 2

Casa Corpului Didactic Teleorman vă solicită ca în perioada 02-09.09.2019 să trimiteți propunerile de activități cultural-artistice, științifice și metodice pentru anul școlar 2019-2020.

Cadrele didactice interesate vor trimite până la data de 09.09.2019 titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați conform modelului atașat pe adresa de e-mail ccd_tr@yahoo.com.

Detalii găsiți AICI

C.C.D.Teleorman demarează pentru perioada următoare procedura de selecție a cursurilor de formare pentru anul școlar 2019 – 2020 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEN.

Detalii găsiti aici:

Procedură selecție formatori

Fișa de evaluare

Machetă ofertă formare 2019-2020

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă