Mariana Popa

Newsletter 1-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education

Newsletter 2-Erasmus+ – Startegies for Digitizng Adult Education

Azi, 09.01.2018, Casa Corpului Didactic a organizat, in cadrul proiectului ”Strategies for Digitizing Adult Education”, finantat prin Programul Erasmus+, implementat de C.C.D. Teleorman, focus grup cu mai multe categorii de personal: profesori, formatori, personal didactic auxiliar si directori de unitati de invatamant.
In cadrul focus grupului a fost aplicat chestionarul ce reprezinta analiza nevoilor de formare care va sta la baza elaborarii Metodologiei cadru privind educatia digitala. La focus grup au participat arpoximativ 40 de persoane.Chestionarul a fost aplicat si in mediul online, iar numarul de respondenti a fost de peste 50 de persoane.

Chestionar adresat grupului tinta: profesori, personal auxiliar, directori, formatori

 

Proiectul „Strategies for Digitizing Adult Education” a fost diseminat in urmatoarele activitatati:

  1. Cercul Pedagogic al directorilor de gradinite, scoli gimnaziale si licee din judetul Teleorman – 76 directori de unitati scolare
  2. Cercul Pedagogic al profesorilor de informatica din judetul Teleorman- 30 de profesori
  3. Intalnirea anuala cu directorii de unitati de invatamant din judetul Teleorman, 19.10.2017, 

Documente doveditoare 

  1. Listele de prezenta ale cadrelor didactice participante: profesori si directori
  2. Procesele verbale ale intalnirilor judetene cu directorii de unitati de invatamant
  3. Proces verbal al intalnirii profesorilor de informatica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teleorman24.ro/index.php/eveniment/item/8725-casa-corpului-didactic-teleorman-implementeaza-proiectul-strategii-pentru-informatizarea-si-educarea-adultilor

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN IMPLEMENTEAZĂ, ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, PROIECTUL ” STRATEGII PENTRU INFORMATIZAREA ȘI EDUCAREA ADULȚILOR”

 

COMUNICAT

 Azi, 15.12.2017,  debuteaza primele 4 subactivitati în cadrul proiectului C.R.E.D., după cum urmează:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului
Director C.C.D. Teleorman
Prof. Eliza Marinela SOTIRESCU

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-cod SMIS 118327

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman

2014-2020

Comunicat
În data de 15.12.2017 au debutat  primele 4 subactivitati ale proiectului, respectiv:
A.1.1 Elaborarea documentului de politici educationale <Repere pentru proiectarea si actualizarea curriculumului national>- Responsabil ISE
A.3.1. Analiza nevoilor de formare – Coordonare ISE , Implicare generala
A.5.1. Evaluarea competentelor absolventilor clasei a 4-a din perspectiva achixitiilor competentelor cheie/ – Responsabil ISE
A.5.2. Evaluarea de proces si rezultat al proiectului

[Consultare publică] Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Consultare publica – Proiect de metodologie de organizare și desfășurare a selecției experților din echipa de implementare a proiectului „Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru toți”/CRED, Cod SMIS 2014+:118327

 

Prima întâlnire transnațională de proiect a avut loc la Huelva, Spania, în perioada 27-30 noiembrie 2017. La această întâlnire au participat câte doi reprezentanţi ai fiecărei ţări partenere în proiect.

La nivel european proiectul este coordonat de Intercia Digital S.R.L., un centru de formare pentru adulți din Huelva, Spania.  Instituțiile partenere sunt:

Casa Corpului Didactic Teleorman – Romania;

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Polonia;

Hendek Halk Egitim Merkezi Mudurlugu – Turcia;

Consorzio Lavoro e Ambiente – Italia;

Instituto de Educacion Secundaria Jacaranda – Spania;

Sinergia Societa Cooperativa Sociale – Italia;
Pe toată perioada întâlnirii, s-au discutat calendarul şi detaliile proiectului. Discuţiile s-au axat pe latura administrativă şi cea financiară a proiectului. S-au stabilit strategii de derulare pentru celelalte întâlniri. S-au prezentat planurile de diseminare și de monitorizare și s-a obținut feedback de la parteneri.
S-a stabilit versiunea finala a chestioanrelor ce vor fi aplicate în fiecare centru pe baza cărora se va realiza analiza nevoilor de formare.