Mariana Popa

Casa Corpului Didactic Teleorman, organizează online conform avizului MEC nr. 2722/17.06.2020 următoarele cursuri gratuite prioritare MEC:

  • Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare, cu o durată de 24 ore (5 cursanți înscriși, 20 locuri libere);
  • Program pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante, cu o durată de 24 ore (4 cursanți înscriși, 21 locuri libere);
  • Program de formare a cadrelor didactice care fac parte din comisiile județene de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă, cu o durată de 24 ore (19 cursanți înscriși, 6 locuri libere);
  • Formarea continuă a profesorilor metodiști I.Ș.J., cu o durată de 24 ore – grupă completă;
  • Dezvoltarea profesională din perspectiva examenului de definitivat, cu o durată de 24 ore – grupă completă.

Cadrele didactice care doresc să participe la aceste cursuri sunt rugate să completeze formularul de înscriere de pe site-ul Casei Corpului Didactic Teleorman până la data de 02.07.2020.

Descarcă anunțul

Anunt,

     Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” desfasoara in cadrul proiectului ”RETROSTEM – Fostering STEM through retrogaming consoles”, finantat prin prgramul Erasmus+, contract nr. 2018-1-UK01-KA201-048152, in colaborare cu Casa Corpului Didactic Teleorman, cursul pilot cu durata de 3 zile, in perioada 19.06.2020-23.06.2020. Inscrierile se fac la sediul Casei Corpului Didactic Teleorman, persoana de contact Eliza SOTIRESCU, email elisa.sotirescu@yahoo.com, 0762200605.

Va asteptam!

Casa Corpului Didactic Teleorman este partenera in proiectul Erasmus, finantat de Comisia Europeana, INNOMATH: Innovative enriching education processes for Mathematically Gifted Students in Europe. Instituția coordonatoare este VOLKSHOCHSCHULE SCHROBENHAUSEN din Germania, alaturi de partenerii: HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, Immanuel-Kant-Gymnasium, CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, The Heritage Private School, UNIVERSITE LYON 1 CLAUDE BERNARD, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kypriaki Mathimatiki Etaireia.
Așa cum spunea odinioară faimosul matematician, astronom și fizician Carl Friedrich Gauss,
„Matematica ca subiect, este considerată a fi regina științelor”. Aceasta nu a însemnat să restrângă celelalte materii științifice, ci doar să clarifice faptul că, în timp ce restul materiilor științei (fizică, chimie și biologie) sunt științele naturale, matematica include o abilitate abstractă, ceea ce o face o artă de la sine.
Omenirea, are nevoie de viitorii matematicieni înzestrați. Trebuie să sprijinim astfel de studenți, deoarece fiecare cadou are dreptul să fie vizibil și să nu fie suprimat. Talentul care nu a fost dezvoltat, este ca și cum nu a existat niciodată. Programele școlare actuale, numărul mare de elevi din fiecare clasă, timpul limitat pentru ca un profesor să acopere materialul necesar, nu oferă posibilitatea elevilor supradotați de a-și dezvolta talentul. Educația trebuie să fie primită de toată lumea, în funcție de nivelul matematicii și nu în funcție de vârstă. În acest fel, educația primită de acești studenți ar fi mai echitabilă și mai egală.
În plus, datorită curriculei de matematică prestabilite în școli, interesul și sentimentele elevilor supradotați nu sunt luate în considerare atunci când planifică materialul de acoperit. Acești studenți tind să pună constant întrebări la clasă și au o natură curioasă în ceea ce privește conceptele matematice. Cu toate acestea, într-o clasă cu studenți cu abilități mixte, profesorii nu au avut timpul să răspundă la astfel de întrebări, nepermițând astfel acestor elevi supradotați să crească și să se dezvolte în întregul potențial în subiectul care îi interesează, rămânând necontestat și uneori nemotivat. În alte cazuri, cadrele didactice nu sunt echipate pentru a oferi servicii superioare acestor studenți, astfel, există riscul mare ca elevii supradotați să fie lăsați nedescoperiți. Mai mult, elevii supradotați tind să fie timizi în clasă și să nu poată lucra în grupuri, ceea ce face ca situația din clasă să fie neplăcută pentru ei. Prin urmare, studenții înzestrați în matematică trebuie să fie susținuți și să fie beneficiari de asistență eficientă.
In aceasta perioada s-a lucrat la primul produs intelectual
Intellectual Output 1: Report on Good Practices and Methods used to support gifted/talented pupils in schools, divizat in mai multe capitole in care au fost propuse probleme pentru elevii supradotati de dna prof. Valentina GHERGHICEANU, din partea CCD TR, am realizat un glossar de termeni pentru definirea conceptului de elevi inzestrati la matematica, am identificat bunele practici din Europa in acest domeniu, de prof. Eliza SOTIRESCU.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experţi pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHiSĂ pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327

Apelul de suspendă momentan.

Descarcă anunțul

Descarca anexele

REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE VERIFICARE A DOSARULUI pentru concursului de selectie pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327
Anunt de selectie nr. 4622/CRED/TR/24.04.2020

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂTII ADMINISTRATIVE a concursului de selectie pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327

Descarcă

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea SUD-MUNTENIA, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISA pentru toţi”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327 CHELTUIELI INDIRECTE

Descarcă anunț

Descarcă Anexa 1 – cerere înscriere

Descarcă Anexa 2 – declarație disponibilitate

Casa Corpului Didactic Teleorman si echipa Salvati Copiii va pun la dispozitie o serie de resurse utile pentru copii, parinti si profesori, pe care va invitam sa le distribuiti catre elevii si colegii dumneavoastra.

In aceste resurse veti gasi o serie de materiale informative si resurse online (clipuri si site-uri utile) realizate în contextul situației actuale.

In plus, pe site-ul Salvati Copiii gasiti resurse utile in contextul COVID-19 (Coronavirus):

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de coordonator partener al M.E.N, anunță rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea unor posturi de EXPERȚI în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție pentru ocuparea unor posturi de experți pentru regiunea Sud-Muntenia, în afara organigramei, în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+: 118327

Descarcă