Mariana Popa

Simpozionul judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” este conceput pentru a face cunoscută importanţa întelegerii rolului pe care Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 l-a avut în istoria noastră, prin toate mijloacele de care dispunem.

Simpozionul iși propune să promoveze și să popularizeze preocupările elevilor și ale cadrelor didactice în acest scop.

Interdisciplinaritatea este o necesitate de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale.

Organizarea acestui simpozion are ca obiectiv principal dezvoltarea la elevi de atitudini și abilități necesare pe toată durata educației.

În acelaşi timp, tematica propusă se doreşte un argument viabil pentru a demonstra că o temă istorică poate fi abordată din mai multe direcții pentru a fi  înteleasă mai bine.

Organizarea Simpozionului Judeţean ,,Omagiu Marii Uniri” se doreste a fi axată pe dezbateri și numeroase teme practice, pe îmbogățirea cunoștințelor personale prin aprofundarea temei, ducând la îmbogăţirea  experienţei profesionale a tuturor participanţilor.

ORGANIZATORI :

 • Inspectoratul Școlar Județean Teleorman
 • Casa Corpului Didactic Teleorman

PARTENERI :

 • Societatea de Ştiinte Istorice din România – Filiala Teleorman

Detalii găsiți aici.

Anul 2018 este dedicat marcării a 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial și a realizării Marii Uniri. Pentru marcarea acestor două evenimente majore în istoria locală, națională și universală, Școala Gimnazială Nr. 2 Zimnicea, jud. Teleorman, va organiza Simpozionul Județean ”Memoria trecutului. File de istorie locală”, in parteneriat cu Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, Societatea de Științe Istorice din România- filiala Teleorman, Catedrala ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” Zimnicea, Primăria orașului Zimnicea, Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională, Asociația Euro Teleorman.

Simpozionul este cuprins in CAEJ al ISJ Teleorman, domeniul cultural-artistic: Culturi și civilizații, pozitia 2, pag.2 și în Planul managerial al C.C.D. Teleorman pentru anul școlar 2018-2019,

Detalii despre simpozion gasiti aici.

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  că rezultatele selecţiei la proba de evalaure a dosarelor pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, vor fi publicate vineri, 12.10.2018, ora 14.

CRED_Rezultate_evaluare_dosare_ocupare_posturi_formatori

Grila_de_evaluare

 

Rezultatele în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative, le puteți descărca dând click mai jos:

Rezultate în urma contestațiilor la proba eligibilității administrative pentru concursul de selecție a experților formatori pentru Regiuna Sud-Muntenia în cadrul proiectului ”CRED – Educație deschisă pentru toți!”, cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță  rezultatele selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327. 

Rezultatele selecției  pot fi descărcate dând click mai jos:

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE a concursului de selecție a experților formare în regiunea Sud-Muntenia în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327

CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN, în calitate de  coordonator partener al M.E.N,  anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea  unor  posturi de formatori în regiunea SUD-MUNTENIA în cadrul proiectului POCU  CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ  PENTRU TOȚI”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327.  Apelul poate fi descărcat dând click mai jos:

Apel selecție pentru ocuparea unor posturi de formatori în regiunea Sud-Muntenia, proiect POCU, CRED, Cod SMIS 2014+:118327

Anexa 1,2 la Anunțul de selecție formatori_CRED_TR_Regiunea Sud Muntenia

 

Casa Corpului Didactic Teleorman, vă solicită ca în perioada 9-15 iulie să trimiteți propuneri de activități cultural artistice, ştiinţifice și metodice, care vor fi cuprinse în oferta C.C.D. pentru anul școlar 2018-2019. Cadrele didactice interesate vor trimite până pe 15 iulie titlul activității propuse, indicatori de eficiență ai activității, rezultate așteptate, indicatori de rezultat și parteneri implicați, conform modelului pe adresa de email: ccd_tr@yahoo.com

Detalii gasiti aici:

C.C.D.Teleorman demarează pentru perioada următoare procedură de selecție a cursurilor de formare pentru anul școlar 2018 – 2019 care vor fi incluse în Oferta CCD Teleorman avizată de MEN.

Detalii găsiti aici:

 1. Procedură de selecție cursuri de formare pentru anul școlar 2018-2019;
 2. Macheta oferta de formare pentru anul scolar 2018-2019;
 3. Fișa de evalaure.

„O nouă abordare a învăţământului teleormănean – experienţe dobândite în proiectele cu finanţare europeană” – ediţia a II-a

 ARGUMENT:

Necesitatea crescândă a noilor dimensiuni europene ale educaţiei aduce permanent provocări în domeniul dezvoltării resurselor umane. Astfel, educaţia se adresează tuturor cadrelor didactice, membrilor comunităţii, părinţilor şi elevilor care promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe.

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor europene constituie unul din fundamentele educaţiei,  începând cu cea mai fragedă vârstă.

Învăţământul românesc actual urmăreşte abordarea  integrală a educaţiei, nediscriminarea ei, implicarea familiei şi a comunităţii în educarea copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale.

Cadrele didactice vor aborda în spirit inovator teme specifice tipurilor de învățământ, vor disemina exemplele de bună practică, vor promova interdisciplinaritatea, activităţile extracurriculare şi activităţile educative derulate în  parteneriat cu instituţii din ţară şi din străinătate, comunitatea locală şi ONG-uri.

Prin obiectivele sale, simpozionul promovează formarea în stil european a personalităţii cadrelor didactice şi a elevilor, prin schimbarea mentalităţii tuturor actorilor implicaţi în activitatea educaţională.

SCOP:

 Simpozionul constituie un bun prilej pentru promovarea proiectelor educaţionale cu finanţare europeană, stimularea creativităţii inovatoare şi dezvoltarea parteneriatelor vizând cooperarea în educaţie.

OBIECTIVE:

 • Formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice în vederea unui învăţământ de calitate;
 • Diseminarea bunelor practici în activitatea de cooperare europeană în educaţie;
 • Realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ care au implementat proiecte educaţionale cu finanţare europeană.

GRUP ŢINTĂ:

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Teleorman, reprezentanți ai instituțiilor publice și private preocupaţi de stimularea elevilor şi profesorilor în procesul de cunoaştere şi derulare a proiectelor europene prin iniţiative de parteneriat internaţional, respectiv acţiuni în domeniul educaţiei pentru promovarea valorilor europene în educaţie.

SECŢIUNEA:

Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET, derulate în perioada 2016-2017; 2017-2018 şi în curs de derulare).

Unități de învățământ/Instituții publice/Instituții private – avizate pentru diseminare:

Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială Buzescu;

Școala Gimnazială Nanov;

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;

Colegiul Național ,,Anastasescu” Roşiorii de Vede;

Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele;

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria;

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Alexandria;

Casa Corpului Didactic Teleorman

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Asociația „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” A.P.C.E., Frumoasa, Teleorman

„Asociaţia de Economie Socială a Tinerilor 2013” Alexandria, Teleorman

PARTENERI LOCALI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman;
 • Casa Corpului Didactic Teleorman;

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

 Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr.15.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Sesiune prezentări: Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

 • 09,00 – 09,15 – Primirea participanţilor şi a invitaţilor;
 • 09,15 – 09,30 – Cuvânt de deschidere, inspector școlar general I.Ş.J. Teleorman;
 • 09,30 09,45 – Prezentarea agendei de lucru a simpozionului/a grupelor de lucru;
 • 09,45 12,00 – Prezentarea lucrărilor cadrelor didactice pe secţiuni: KA1/KA2/VET;
 • 12,00 – 12,30 – Cafeneaua Publică cu tema: SWOT participare proiecte cu finanțare CE;
 • 12,30 – 13,00 – Concluzii, înmânarea diplomelor de participare.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

Secțiunea: Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET).

 • Se pot înscrie cadre didactice din învățământul primar, gimnazial şi liceal, reprezentanți instituții publice/private, în mod special persoane care provin din instituțiile vizate.
 • Prezentările vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, la una dintre adresele de e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Numele fişierului ataşat, expediat pe adresele de e-mail menţionate mai sus, trebuie să fie: nume şi prenume – titlul lucrării (exemplu: Popa Ana – titlul/tipul proiectului).
 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Pentru redactare, se vor respecta următoarele instrucţiuni:
 • textele de prezentare ale proiectelor înscrise vor avea max. 3 pagini şi 2 autori;
 • editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând; redactare obligatorie cu diacritice;
 • titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
 • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia cu Times New Roman12;
 • la două rânduri de numele autorului/autorilor, se începe scrierea textului;
 • Pentru prezentarea proiectului vă punem la dispoziţie calculator și videoproiector;
 • Prezentarea fiecărui proiect nu va depăşi 10-15 minute;
 • Materialele vor fi trimise în format electronic CD sau e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Pentru a putea fi publicat, textul de prezentare al proiectului se va încadra în max. 3 pagini. Galeria foto aferentă prezentării va conține 10-15 fotografii reprezentative realizate în timpul activităților de învățare din cadrul proiectului și va fi transmisă electronic.
 • FISA DE INSCRIERE 

Notă: Pentru informații suplimentare, persoanele de contact:

Prof. Alina Daniela CEPAN, tel. 0740419716

Prof. Estera Ligia STANCU, tel. 0766718323

Programul Cercurilor Pedagogice pentru sem. al II-lea de aici.

Program_cercuri_ped_sem2_2017-2018_v3