Pentru înscrierea cadrelor didactice la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – Formare nivel II – învățământ primar, fiecare participant va aduce un dosar care cuprinde următoarele documente:

  • cerere de înscriere (se completeaza la sediul CCD)
  • formular grup ţintă (se completeaza la sediul CCD)
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (se completeaza la sediul CCD)
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (se completeaza la sediul CCD)
  • copie CI/BI,
  • copie certificat de nastere,
  • copie certificat de căsătorie,
  • copie diplomă de licenţă (absolvenții liceului pedagogic vor atașa la dosar diploma de bacalaureat)
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct).