Casa Corpului Didactic Teleorman organizează în data de 04.06.2021, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, în intervalul orar 08.30-17.00, workshop-ul „Bune practici în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii în învățământul primar și gimnazial” din seria celor 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”în cadrul Proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” Cod SMIS 118327

Workshop-ul are caracter interactiv, fiind structurat pe tematici distincte, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie ce va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare. La eveniment participă personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum (inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali, ai ONG-urilor, reprezentanți ai asociaților de părinți/sindicate, etc.