„O nouă abordare a învăţământului teleormănean – experienţe dobândite în proiectele cu finanţare europeană” – ediţia a II-a

 ARGUMENT:

Necesitatea crescândă a noilor dimensiuni europene ale educaţiei aduce permanent provocări în domeniul dezvoltării resurselor umane. Astfel, educaţia se adresează tuturor cadrelor didactice, membrilor comunităţii, părinţilor şi elevilor care promovează ideea că şcoala trebuie să se schimbe.

Iniţierea copiilor în spiritul valorilor europene constituie unul din fundamentele educaţiei,  începând cu cea mai fragedă vârstă.

Învăţământul românesc actual urmăreşte abordarea  integrală a educaţiei, nediscriminarea ei, implicarea familiei şi a comunităţii în educarea copilului, dezvoltarea politicilor educative de responsabilizare, precum şi dezvoltarea organismelor societăţii civile care să promoveze alternative educaţionale.

Cadrele didactice vor aborda în spirit inovator teme specifice tipurilor de învățământ, vor disemina exemplele de bună practică, vor promova interdisciplinaritatea, activităţile extracurriculare şi activităţile educative derulate în  parteneriat cu instituţii din ţară şi din străinătate, comunitatea locală şi ONG-uri.

Prin obiectivele sale, simpozionul promovează formarea în stil european a personalităţii cadrelor didactice şi a elevilor, prin schimbarea mentalităţii tuturor actorilor implicaţi în activitatea educaţională.

SCOP:

 Simpozionul constituie un bun prilej pentru promovarea proiectelor educaţionale cu finanţare europeană, stimularea creativităţii inovatoare şi dezvoltarea parteneriatelor vizând cooperarea în educaţie.

OBIECTIVE:

 • Formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice în vederea unui învăţământ de calitate;
 • Diseminarea bunelor practici în activitatea de cooperare europeană în educaţie;
 • Realizarea unui schimb de experienţă între unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţ care au implementat proiecte educaţionale cu finanţare europeană.

GRUP ŢINTĂ:

 Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Teleorman, reprezentanți ai instituțiilor publice și private preocupaţi de stimularea elevilor şi profesorilor în procesul de cunoaştere şi derulare a proiectelor europene prin iniţiative de parteneriat internaţional, respectiv acţiuni în domeniul educaţiei pentru promovarea valorilor europene în educaţie.

SECŢIUNEA:

Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET, derulate în perioada 2016-2017; 2017-2018 şi în curs de derulare).

Unități de învățământ/Instituții publice/Instituții private – avizate pentru diseminare:

Şcoala Gimnazială ,,Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Roşiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Depărățeanu” Roșiorii de Vede;

Şcoala Gimnazială Buzescu;

Școala Gimnazială Nanov;

Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” Roşiorii de Vede;

Colegiul Național ,,Anastasescu” Roşiorii de Vede;

Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele;

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria;

Colegiul Naţional „Al. I. Cuza” Alexandria;

Casa Corpului Didactic Teleorman

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman

Asociația „Parteneri pentru o Comunitate Europeană” A.P.C.E., Frumoasa, Teleorman

„Asociaţia de Economie Socială a Tinerilor 2013” Alexandria, Teleorman

PARTENERI LOCALI:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman;
 • Casa Corpului Didactic Teleorman;

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

 Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați, nr.15.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Sesiune prezentări: Sâmbătă, 16.06.2018, ora 09.30, Casa Corpului Didactic Teleorman.

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:

 • 09,00 – 09,15 – Primirea participanţilor şi a invitaţilor;
 • 09,15 – 09,30 – Cuvânt de deschidere, inspector școlar general I.Ş.J. Teleorman;
 • 09,30 09,45 – Prezentarea agendei de lucru a simpozionului/a grupelor de lucru;
 • 09,45 12,00 – Prezentarea lucrărilor cadrelor didactice pe secţiuni: KA1/KA2/VET;
 • 12,00 – 12,30 – Cafeneaua Publică cu tema: SWOT participare proiecte cu finanțare CE;
 • 12,30 – 13,00 – Concluzii, înmânarea diplomelor de participare.

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

Secțiunea: Exemple de bună practică (proiecte educaţionale cu finanţare europeană ERASMUS+ – KA1, KA2, VET).

 • Se pot înscrie cadre didactice din învățământul primar, gimnazial şi liceal, reprezentanți instituții publice/private, în mod special persoane care provin din instituțiile vizate.
 • Prezentările vor fi expediate în format electronic, ca fişier ataşat, la una dintre adresele de e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Numele fişierului ataşat, expediat pe adresele de e-mail menţionate mai sus, trebuie să fie: nume şi prenume – titlul lucrării (exemplu: Popa Ana – titlul/tipul proiectului).
 • Înscrierea şi primirea lucrărilor: 06.06.2018 – 14.06.2018
 • Pentru redactare, se vor respecta următoarele instrucţiuni:
 • textele de prezentare ale proiectelor înscrise vor avea max. 3 pagini şi 2 autori;
 • editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12, spaţiere la 1 rând; redactare obligatorie cu diacritice;
 • titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman, 14, Bold, centrat;
 • la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia cu Times New Roman12;
 • la două rânduri de numele autorului/autorilor, se începe scrierea textului;
 • Pentru prezentarea proiectului vă punem la dispoziţie calculator și videoproiector;
 • Prezentarea fiecărui proiect nu va depăşi 10-15 minute;
 • Materialele vor fi trimise în format electronic CD sau e-mail: alina_cepan@yahoo.com, educativtr@gmail.com. Pentru a putea fi publicat, textul de prezentare al proiectului se va încadra în max. 3 pagini. Galeria foto aferentă prezentării va conține 10-15 fotografii reprezentative realizate în timpul activităților de învățare din cadrul proiectului și va fi transmisă electronic.
 • FISA DE INSCRIERE 

Notă: Pentru informații suplimentare, persoanele de contact:

Prof. Alina Daniela CEPAN, tel. 0740419716

Prof. Estera Ligia STANCU, tel. 0766718323