REZULTATUL FINAL AL PROBEI DE VERIFICARE A DOSARULUI pentru concursului de selectie pentru ocuparea unui post de expert pentru regiunea Sud Muntenia, în afara organigramei, cheltuieli indirecte, în cadrul proiectului ”CRED_Curriculum relevant, educatie deschisă pentru toti” cod SMIS 2014+:118327
Anunt de selectie nr. 4622/CRED/TR/24.04.2020

Descarcă