În contextul prezentării celor mai recente rezultate PISA (2018), ne-am gândit este important ca programul de formare CRED sa valorifice resursele și instrumentele dezvoltate de I.S.E. în ultimii ani. Promovarea unei învățări orientate autentic pe competențe în fiecare clasă este cel mai bun mod de a îmbunătăți achizițiile elevilor (și implicit rezultatele la evaluări naționale și internaționale), idee prezentă în toate modulele programului nostru de formare.

O selecție a acestor resurse este prezentată mai jos:

· Ghiduri şi resurse de învăţare pentru profesori, dezvoltate pe baza analizei rezultatelor elevilor la evaluările internaționale TIMSS și PIRLS (ghiduri metodologice, culegeri de itemi pentru diferite domenii, culegeri de instrumente de testare, inclusiv greșeli tipice în predare-învățare) http://www.ise.ro/instrumente-de-test-si-ghiduri-timss-si-pirls/.

· În fiecare an, rapoartele privind starea sistemului conțin o secțiune dedicată prezentării rezultatelor la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a și la Bacalaureat, elaborată de cercetătorii noștri https://www.edu.ro/starea-invatamantului. Rapoartele au cuprins, în anumiți ani, analize secundare ale rezultatelor elevilor la evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a http://www.ise.ro/rezultatele-elevilor-la-evaluarile-nationale-de-la-finalul-clasei-a-ii-a-a-iv-a-si-a-vi-a/.

· Articole în reviste de specialitate din domeniul educației sau conferințe naționale de cercetare în educație (www.cered.ro). Exemplu: Sarivan Ligia, Rezultate la ultima ediţie a studiului internaţional PIRLS – oportunităţi pentru dezvoltarea de curriculum şi pentru regândirea practicilor de lectură, Ed. Universitară, 2015, p. 87 (http://www.cered.ro/wp-content/uploads/2016/11/volumul-conferintei-cered-2014.pdf).

· Instrumente de evaluare a nivelului de performanță al competențelor cheie ale elevilor la finalul clasei a IV-a https://www.ise.ro/evaluare-competente-cheie/

Aceste resurse – disponibile și pe site-ul I.S.E. la adresa http://www.ise.ro/ce-am-invatat-din-evaluarile-nationale-si-internationale/ – pot fi analizate și valorificate în cadrul activităților de formare și în webinarii. Echipa I.S.E. implicată în proiectul CRED vă poate răspunde la întrebări și vă poate oferi sprijin în acest demers.